Ads 468x60px

Monday, September 13, 2010

గగనవీణ సరిగమలు పాడగా
గగనవీణ సరిగమలు పాడగా..ఆ..ఆ
నీ జఘనసీమ స్వరజతలనాడగా..ఆ..ఆ
ఫెళఫెళలతో తరుణ కిరణ సంచలిత లలిత శృంగార తటిల్లగ కదలగా..కనులు చెదరగా
కదలిరా..కవితలా..వలపుకే వరదలా

ఓహో..ఓహో..లలితా..నా ప్రేమ కవితా !

మల్లెపువ్వులో మధువు పొంగులా వెల్లువైన కవితా
నీ కన్నెవయసు నా ఇంద్రధనుసుగా కదలిరావె నా లలితా
గున్నమావిలా కన్నెమోవి సన్నాయి పాట వినిపించగా
కవి మనస్సులో తొలి ఉషస్సు నా నుదుట తిలకమే ఉంచగా

నీ అందాలే మకరందాలై..మల్లె సుగంధం నాలో విరిసే
సిగ మల్లె పిలుపులే అందుకో..
సిరి మల్లె తీగవై అల్లుకో..
ఈ మల్లెపూవే నీ సొంతమూ..
కదలిరా..కవితలా..వలపుకే వరదలా

ఓహో..ఓహో..లలితా..నా ప్రేమ కవితా !

వయసుతోటలో మనసుపాటలా వెల్లివిరిసెలే నీ కథా
నా అణువు అణువు నీ వలపు వేణువై ఝల్లుమన్నదీ నా ఎదా
తెలుగుపాటలే జిలుగు పైటలై పరువాలే పలికించగా
పూలఋతువు నీ లేత పెదవిలో పున్నమలై పులకించగా

నీ ఊహలలో నే ఊర్వశినై..నీ కౌగిలికే నే జాబిలినై
నీ కాలిమువ్వ నా కవితగా..
నా దారి దీయనీ మమతగా..
ఈ మల్లెపూలే నా లలితగా..
కదలిరా..కవితలా..వలపుకే వరదలా

ఓహో..ఓహో..లలితా..నా ప్రేమ కవితా !

చిత్రం : మల్లెపువ్వు
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన : వేటూరి
సంగీతం : చక్రవర్తి

మనసా కవ్వించకే నన్నిలా


మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా
ఎదురీదలేక కుమిలేను నేను
సుడిగాలిలో చిక్కిన నావను
మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా!

ఆనాడు వెన్నెల నేనై కరిగాను కౌగిలిలోనా
ఈనాడు చీకటి లాగ మిగిలాను చీకటిలోనా
నేనోడిపోయి గెలుపొందినాను
నేనోడిపోయి గెలిపొందినాను
గెలిచానని నవ్వనా... ఏడ్వనా...
మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా!

మోముపై ముంగురులేమో వసివాడి మల్లియలాయే
గుండెలో కోరికలన్నీ కన్నీటి చారికలాయే
తీవె
కైనా కావాలి తోడు
తీవె
కైనా కావాలి తోడు
నా జీవితం శాపమా పాపమా
మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా!చిత్రం: పండంటి కాపురం
గానం: P సుశీల

రచన: గోపి
సంగీతం: కోదండపాణి

రాందాస్ మాలీశ్మాలీష్... మాలీష్...

అరె హా హా...మాలీష్...
అరె హే హే హో హా మాలీష్...
రాందాస్ మాలీష్...నిమ్నూన్ మాలీష్
చాలంజీ మాలీషు... చాన్నాళ్ళ సర్వీసు...
హెయ్..చాలంజి మాలీషు... చాన్నాళ్ళ సర్వీసు...
రాందాసు మాలీషండోయ్...మాలీష్...
మాలీష్..మాలీష్..మాలీష్....మాలీష్. మా మా....

అరె హా అరె హో
మాలీషు చేస్తుంటె బాలీసు మీద నువ్వు తొంగున్న హాయుంటది...
అరెహా తల మీద చెయ్యేసి జుంబాంబ దరువేస్తె డుం..డుం..డుం...
తల మీద చెయ్యేసి జుంబాంబ దరువేస్తె రంబొచ్చి రమ్మంటదీ...
అరె ఒళ్ళంత జిల్లంటదీ..హా..ఓహో..ఒ అనిపిస్తదీ...
అరె ఒళ్ళంత జిల్లంటదీ...షమ్మ..ఓహో..ఒ అనిపిస్తదీ...
అమ్మ తోడు.. నిమ్మ నూనే...అంట గానే.. తస్సదియ్యా...
అమ్మ తోడు నిమ్మ నూనే...అంట గానే తస్సదియ్యా...
అబ్బోసి తబ్బిబ్బులే....మాలీష్..

మాలీష్... మాలీష్...
రాందాస్ మాలీష్...నిమ్నూన్ మాలీష్


అరె హో..తల బిరుసు బుఱ్ఱైన మన చేయి పడగానె మహ తేలికైపోతదీ...
అరె హా... పొద్దంత పని చేసి ఒళ్ళంత బరువైతె మాలీషు మందౌతదీ..
అరె సంపంగి నూనుంది రాజ్జా....అరె సమ్మ సమ్మ గుంటాది రాజా..
అరె సంపంగి నూనుంది రాజా...మహ సమ్మ సమ్మ గుంటాది రాజా..
హ చెవిలోన.. చమురేసీ..చెయి మూసి.. గిలకొడితే...హమ్మా....
హబ్బ....చెవిలోన చమురేసి..చెయి మూసి గిలకొడితే సంగీతమినిపిస్తదీ...
సా..సరి..గా..అ మా..పా..మద..పని..మసా...
సరిగమపదనిని..సరిగమపదనిని..సా....


అరె హో మాలీష్...అరె హో మాలీష్...
హెయ్..చాలంజి మాలీషు... చాన్నాళ్ళ సర్వీసు...
రాందాసు మాలీషండోయ్...మాలీష్...మాలీష్..
రాందాస్ మాలీష్...నిమ్నూన్ మాలీష్

చిత్రం : మల్లెపువ్వు
గానం : చక్రవర్తిసంగీతం : చక్రవర్తి
రచన: ఆరుద్ర

ఏ తీగ పువ్వునొ


ఏ తీగ పువ్వునొ
ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
అప్పిడన్న అర్ధం కాలేదా
ఏ తీగ పువ్వునొ
ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

మనసు మూగది మాటలు రానిది
మమత ఒకటే అది నేర్చినది
ఆహ అప్పుడియ పెద్ద అర్దం అయినట్టు
బాషలేనిది బందమున్నది
మన ఇద్దరిని జత కూర్చినది
మన ఇద్దరిని జత కూర్చినది

ఏ తీగ పువ్వునొ
ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

వయసే వయసును పలకరించినది
వలదన్నా అది నిలువకున్నది
ఏ నీ రొంబ అలహారిక్కే ఆ రొంబ అంటే
ఎల్లలు యేవి వొల్లలన్నది
నీదీ నాదోక లొకం అన్నది
నీదీ నాదోక లొకం అన్నది

ఏ తీగ పువ్వునొ
ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

తొలి చూపే నను నిలవేసినది మరుమాపై అది కలవరించినది
నల్ల పొన్ను అంటే నల్ల పిల్ల
మొదటి కలయికే ముడివేసినది
తుది దాకా ఇధి నిలకడైనది
తుది దాకా ఇధి నిలకడైనది

ఏ తీగ పువ్వునొ
ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

చిత్రం: మరో చరిత్ర
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, పి.సుశీల

మనసు పలికే...
మనసు పలికే మనసు పలికే
మౌనగీతం మౌనగీతం
మనసు పలికే మౌన గీతం నీదే
మమతలొలికే మమతలొలికే
స్వాతిముత్యం స్వాతిముత్యం
మమతలొలికే స్వాతిముత్యం నీవే
అణువు అణువు ప్రణయ మధువు
అణువు అణువు ప్రణయ మధువు
తనువు సుమధనువు
మనసు పలికే మౌన గీతం నీదే
మమతలొలికే స్వాతిముత్యం నీవే

శిరసుపై నీ గంగనై మరుల జలకాలాడనీ
మరుల జలకాలాడనీ
సగము మేను గిరిజనై పగలు రేయి ఒదగనీ
పగలు రేయి ఒదగనీ
హృదయ మేళనలో మధుర లాలనలో
హృదయ మేళనలో మధుర లాలనలో
వెలిగిపోని రాగ దీపం
వెలిగిపోని రాగ దీపం వేయి జన్మలుగా

మనసు పలికే మౌన గీతం నీదే
మమతలొలికే స్వాతిముత్యం నీవే

కానరానీ ప్రేమకే ఓనమాలు దిద్దనీ
ఓనమాలు దిద్దనీ
పెదవిపై నీ ముద్దునై మొదటి తీపి అద్దనీ
మొదటి తీపి
లలిత యామినిలో కలల కౌముదిలో
లలిత యామినిలో కలల కౌముదిలో
కరిగిపోని కాలమంతా
కరిగిపోని కాలమంతా కౌగిలింతలుగా

మనసు పలికే మనసు పలికే
మౌనగీతం మౌనగీతం
మనసు పలికే మౌన గీతం నీదే
మమతలొలికే మమతలొలికే
స్వాతిముత్యం స్వాతిముత్యం
మమతలొలికే స్వాతిముత్యం నీవే
అణువు అణువు ప్రణయ మధువు
అణువు అణువు ప్రణయ మధువు
తనువు సుమధనువు


చిత్రం: స్వాతిముత్యం
గానం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్.జానకి
రచన : సి.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం: ఇళయరాజా
Share

Widgets