Ads 468x60px

Friday, September 5, 2008

నువ్వు నువ్వునువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వు

నాలోనే నువ్వు
నాతోనే నువ్వు
నా చుట్టూ నువ్వు
నేనంతా నువ్వు
నా పెదవిపైనా నువ్వు
నా మెడ వొంపున నువ్వు
నా గుండె మీద నువ్వు
ఒళ్ళంతా నువ్వు
బుగ్గల్లో నువ్వూ మొగ్గల్లే నువ్వు
ముద్దేసే నువ్వూ
నిద్దరలో నువ్వూ పొద్దుల్లో నువ్వు
ప్రతి నిముషం నువ్వూ

నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వూ

నా వయసును వేధించే వెచ్చదనం నువ్వు
నా మనసుని లాలించే చల్లదనం నువ్వు
పైటే బరువనిపించే పచ్చిదనం నువ్వు
బైట పడాలనిపించే పిచ్చిదనం నువ్వు
నా ప్రతి యుద్ధం నువ్వు
నా సైన్యం నువ్వు
నా ప్రియ శతృవు నువ్వు నువ్వు
మెత్తని ముల్లై గిల్లే తొలి చినుకే నువ్వు
నచ్చే కష్టం నువ్వు నువ్వూ నువ్వూ......

నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వూ

నా సిగ్గుని దోచుకొనే కౌగిలివే నువ్వు
నావన్నీ దోచుకునే కొరికవే నువ్వు
మునిపంటితో నను గిచ్చే నేరానివి నువ్వు
నా నడుమును నడిపించే నేస్తానివి నువ్వు
తీరని దాహం నువ్వు నా మోహం నువ్వు
కమ్మని స్నేహం నువ్వు నువ్వూ
తీయని గాయం చేసే అన్యాయం నువ్వు
అయినా ఇష్టం నువ్వు నువ్వూ నువ్వూ...

నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వూ

మైమరిపిస్తూ నువ్వు
మురిపిస్తుంటే నువ్వు
నే కోరుకునే నా మరో జన్మ నువ్వు
కైపెక్కిస్తూ నువ్వు కవ్విస్తుంటే నువ్వు
నాకే తెలియని నా కొత్త పేరు నువ్వు
నా అందం నువ్వూ ఆనందం నువ్వు
నేనంటే నువ్వు
నా పంతం నువ్వు
నా సొంతం నువ్వు
నా అంతం నువ్వూ

నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వూ
నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వూ

చిత్రం : ఖడ్గం
గానం : సుమంగళి
సంగీతం : దేవిశ్రీప్రసాద్

అందేలా రవమిది పదములదా
గురుః బ్రహ్మా
గురుః విష్ణుః
గురుః దేవో మహేశ్వరః
గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ
గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ
తస్మైశ్రీ గురవే నమః

ఓం నమో నమో నమఃశివాయ !

మంగళప్రదాయ గోతురంగతే నమః శివాయా
గంగయా తరంగితోత్తమాంగతే నమః శివాయా

ఓం నమో నమో నమఃశివాయ !!

శూరినే నమో నమః కపాలినే నమః శివాయా
పాలినే విరంచితుండ మాలినే నమః శివాయా

అందెల రవమిది పదములదా ..
అందెల రవమిది పదములదా .. అంబరమంటిన హృదయముదా
అందెల రవమిది పదములదా .. అంబరమంటిన హృదయముదా
అమృత గానమిది పెదవులదా .. అమితానందపు ఎద సడిదా

సాగిన సాధన సార్ధకమందగ యోగ బలముగా యాగ ఫలముగా
సాగిన సాధన సార్ధకమందగ యోగ బలముగా యాగ ఫలముగా
బ్రతుకు ప్రణవమై మ్రోగుకదా !

అందెల రవమిది పదములదా ..
మువ్వలు ఉరుముల సవ్వడులై .. మెలికలు మెరుపుల మెలకువలై
మువ్వలు ఉరుముల సవ్వడులై .. మెలికలు మెరుపుల మెలకువలై
మేను హర్ష వర్ష మేఘమై .. మేని విసురు వాయువేగమై

హంగ భంగిమలు గంగ పొంగులై .. హావ భావములు నింగి రంగులై
లాస్యం సాగే లీలా .. రసఝరులు జాలువారేలా

జంగమమై జడ పాడగా
జలపాత గీతముల తోడుగా
పర్వతాలు ప్రసవించిన ప్రకృతి ఆకృతి పార్వతి కాగా

అందెల రవమిది పదములదా ..

నయన తేజమే నకారమై ..
మనో నిశ్చయం మకారమై ..
శ్వాస చలనమే శికారమై ..
వాంచితార్ధమే వకారమై ..
యోచన సకలము యకారమై ..

నాధం నకారం
మంత్రం మకారం
స్తోత్రం శికారం
వేధం వకారం
యజ్ఞం యకారం
ఓం నమః శివాయ !

భావమె భౌనపు భావ్యము కాగా
భరతమె నిరతము భాగ్యము కాగా
తుహిన గిరులు కరిగేలా .. తాండవ మాడే వేళా

ప్రాణ పంచమమె పంచాక్షరిగా .. పరమ పదము ప్రకటించగా
ఖగోళాలు పదకింకిణులై పది దిక్కుల ధూర్జటి ఆర్భటి రేగా

అందెల రవమిది పదములదా .. అంబరమంటిన హృదయముదా
అమృత గానమిది పెదవులదా .. అమితానందపు ఎద సడిదా

అందెల రవమిది పదములదా !

చిత్రం : స్వర్ణకమలం
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్.జానకి
సంగీతం : ఇళయరాజా

చిన్ని చిన్ని కన్నయ్యాచిన్ని చిన్ని కన్నయ్యా.. కన్నులలో నీవయ్యా
నిన్ను చూసి మురిసేనూ.. నేను మేను మరిచేను
ఎత్తుకుని ముద్దాడీ .. ఉయ్యాలలూపేనూ
జోలపాట పాడేనూ.. లాలిపాట పాడేనూ

నీ ఒడిలో నిదురించీ .. తీయనీ కలగాంచీ
పొంగి పొంగి పోయానూ .. పుణ్యమెంతో చేశానూ
నీ ఒడిలో నిదురించీ .. తీయని కలగాంచీ
పొంగి పొంగీ పోయానూ .. పుణ్యమెంతో చేశానూ

ఏడేడు జన్మలకు నా తోడు నీవమ్మా
ఈనాటి ఈ బంధం ఏ నాడు విడదమ్మా
అమ్మ వలె రమ్మనగా .. పాప వలె చేరేవూ
నా చెంత నీవుంటే .. స్వర్గమేమి నాదౌనూ
గాయత్రి మంత్రమునూ .. జపించే భక్తుడనే
కోరుకున్న వరములనూ .. ఇవ్వకున్న వదలనులే

స్నానమాడి శుభవేళా .. కురులతో పువ్వులతో
దేవి వలె నీవొస్తే .. నా మనసు నిలువదులే
అందాల కన్నులకూ .. కటుకను దిద్దేనూ
చెడు చూపు పడకుండా .. అగరు చుక్క పెట్టేనూ

చిన్ని చిన్ని కన్నయ్యా.. కన్నులలో నీవయ్యా
నిన్ను చూసి మురిసేనూ.. నేను మేను మరిచేను
ఎత్తుకుని ముద్దాడీ .. ఉయ్యాలలూపేనూ
జోలపాట పాడేనూ.. లాలిపాట పాడేనూ

జోలాలీ .. జోలాలీ .. జోలాలీ .. జోలాలీ ..జో జో జో !

చిత్రం : భద్రకాళి
గానం : యేసుదాస్, పి.సుశీల
రచన : దాశరధి
సంగీతం : ఇళయరాజా

నువ్వేనా నా నువ్వేనా

నువ్వేనా..నా నువ్వేనా
నువ్వేనా..నాకు నువ్వేనా

సూర్యుడల్లే సూది గుచ్చి సుప్రభతమేనా
మాటలాడే చూపులన్ని మౌన రాగమేనా
చేరువైన దూరమైన ఆనందమేనా
చేరువైన దూరమైన ఆనందమేనా..ఆ
ఆనందమేనా..ఆనందమేనా !

నువ్వేనా..నా నువ్వేనా
నువ్వేనా..నాకూ నువ్వేనా

మేఘమల్లె సాగి వచ్చి..దాహమేదో పెంచుతావు
నీరు గుండెలోన దాచి..మెరిసి మాయమౌతావు
కలలేనా..కన్నీరేనా

తేనెటీగ లాగ కుట్టి..తీపి మంట రేపుతావు
పువ్వు లాంటి గుండెలోన..దారమల్లె దాగుతావు
నేనేనా..నీ రూపేనా

చేరువైన..దూరమైన..ఆనందమేనా
చేరువైన..దూరమైన..ఆనందమేనా
ఆనందమేనా..ఆనందమేనా !

నువ్వేనా..నా నువ్వేనా
నువ్వేనా..నాకు నువ్వేనా

కోయిలల్లె వచ్చి ఏదో కొత్త పాట నేర్పుతావు
కొమ్మ గొంతులోన గుండె కొట్టుకుంటె నవ్వుతావు
ఏ రాగం ..ఇది ఏ తాళం

మసక ఎన్నెలల్లె నీవు..ఇసుక తిన్నె చేరుతావు
గస గసాల కౌగిలింత..గుస గుసల్లే మారుతావు
ప్రేమంటే..నీ ప్రేమేనా

చేరువైన దూరమైన ఆనందమేనా
చేరువైన దూరమైన ఆనందమేనా
ఆనందమేనా..ఆనందమేనా !

నువ్వేనా..నా నువ్వేనా
నువ్వేనా..నాకు నువ్వేనా

చిత్రం : ఆనంద్
గానం : రాధాకృష్ణ,శ్రేయ ఘోశాల్
రచన : వేటూరి
సంగీతం : కె.ఎమ్.రాధాకృష్ణన్

ఉరకలై గోదావరి

ఉరకలై గోదావరీ .. ఉరికెనా ఒడిలోనికీ
సొగసులై బృందావనీ .. విరెసెనా సిగలోనికీ
జత వెతుకు హృదయానికీ .. శృతి తెలిపె మురళీ
చిగురాకు చరణాలకీ .. సిరిమువ్వ రవళీ
రసమయం జగతీ

ఉరకలై గోదావరీ .. ఉరికెనా ఒడిలోనికీ

నీ ప్రణయ భావం .. నా జీవ రాగం (2)
రాగాలూ తెలిపే .. భావాలు నిజమైనవి
లోకాలూ మురిసే .. స్నేహాలు ఋజువైనవి
అనురాగ రాగాల స్వరలోకమే మనదైనది

ఉరకలై గోదావరీ .. ఉరికెనా ఒడిలోనికీ
జత వెతుకు హృదయానికీ .. శృతి తెలిపె మురళీ
చిగురాకు చరణాలకీ .. సిరిమువ్వ రవళీ
రసమయం జగతీ

నా పేద హృదయం .. నీ ప్రేమ నిలయం (2)
నాదైన బ్రతుకే .. ఏ నాడో నీదైనది
నీవన్న మనిషే .. ఈ నాడు నాదైనది
ఒక గుండె అభిలాష పది మందికీ బ్రతుకైనదీ

ఉరకలై గోదావరీ .. ఉరికెనా ఒడిలోనికీ
సొగసులై బృందావనీ .. విరెసెనా సిగలోనికీ
జత వెతుకు హృదయానికీ .. శృతి తెలిపె మురళీ
చిగురాకు చరణాలకీ .. సిరిమువ్వ రవళీ
రసమయం జగతీ

చిత్రం : అభిలాష
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్.జానకి
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం : ఇళయరాజా

తెలవారదేమో స్వామితెలవారదేమో స్వామీ

తెలవారదేమో స్వామీ
నీ తలపుల మునుకలో .. అలసిన దేవేరి
అలమేలు మంగకూ.. (2)

తెలవారదేమో స్వామీ

చెలువమునేలగ .. చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
చెలువమునేలగ .. చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు

కలల అలజడికి నిద్దుర కరవై
కలల అలజడికి నిద్దుర కరవై
అలసిన దేవేరి .. అలసిన దేవేరి
అలమేలు మంగకూ..

తెలవారదేమో స్వామీ

మక్కువ మీరగ .. అక్కున జేరిచి
అంగజు కేళిని పొంగుచు తేల్చగ
మక్కువ మీరగ .. అక్కున జేరిచి
అంగజు కేళిని పొంగుచు తేల్చగ

ఆ మత్తు నే మది మరి మరి తలచగా..
మరి మరి తలచిగ..
అలసిన దేవేరి .. అలమేలు మంగకూ..

తెలవారదేమో స్వామీ..

చిత్రం : శృతిలయలు
గానం : యేసుదాస్
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

ఎన్నెన్నో ఊహలేఎన్నెన్నెన్నో ఊహలే గుండెల్లో ఉన్నాయీ.....
నిన్నే ఊరించాలని అన్నాయి

ఎన్నెన్నెన్నో ఆశలే కల్లల్లో చెరాయీ
నిన్నే ప్రేమించాలని అమ్మాయి

దూరం పెంచినా కరిగించానుగా
కల్లెం వేసినా వువోవో కదిలొస్తానుగా వువోవోఓఓఓ

మనకన్నా పొడిచే మొనగాడే లేడమ్మో
ప్రతిగంటా కొలిచే ప్రెమికుడే రాడమ్మో
మన చెయ్యే పడితే అది నీకె మేలమ్మో
నన్ను నువ్వే విడిచే అవకాశం రాదమ్మో

ఎన్నెన్నెన్నో ఊహలే గుండెల్లో ఉన్నాయీ.....
నిన్నే ఊరించాలని అన్నాయి

ఎన్నెన్నెన్నో ఆశలే కల్లల్లో చెరాయీ
నిన్నే ప్రేమించాలని అమ్మాయి

అసలిట్టా నీవెంట నేనెట్టా పడ్డానే
అనుకుంటే అప్సరసైనా నారూపంలో కొస్తాదే
విసుగెత్తిపోయేల ఓ బెట్టూ చెయొద్దే
చనువిస్తే నా చిరునవ్వే నీ పెదవుల్లో వున్టాదే
ఇన్నాల్లూ బూలోకంలో ఏ మూలో వున్నావే
అనిపిస్తా ఆకశాన్నె అంతో ఇంతో ప్రెమించావంటే

మనకన్నా పొడిచే మొనగాడే లేడమ్మో
ప్రతిగంటా కొలిచే ప్రెమికుడే రాడమ్మో
మన చెయ్యే పడితే అది నీకే మేలమ్మో
నను నువ్వే విడిచే అవకాశం రాదమ్మో

ఎన్నెన్నెన్నో ఊహలే గుండెల్లో ఉన్నాయీ.....
నిన్నే ఊరించాలని అన్నాయి

అలనాటి రామయ్య సంద్రాన్నే దాటాడే
బలమైనా వారది కట్టి సీతని ఇట్టే పొందాడే
మనమధ్య నీమౌనం సంద్రంలా నిండిందే
మనసే ఓ వారది చేసి నీకిక సొంతం అవుతానే
చంద్రుడ్నే చుట్టేస్తానే చెతుల్లో పెడతానే
ఇంకా నువ్ అలోచిస్తూ కాలాన్నంతా కాలీ చెయ్యొద్దే

మనకన్నా పొడిచే మొనగాడే లేడమ్మో
ప్రతిగంటా కొలిచే ప్రెమికుడే రాడమ్మో
మన చెయ్యే పడితే అది నీకె మేలమ్మో
నన్ను నువ్వే విడిచే అవకాశం రాదమ్మో

చిత్రం : పరుగు

చంద్రుల్లో ఉండే కుందేలుచంద్రుల్లో ఉండే కుందేలూ కింది కొచ్చిందా
కిందికొచ్చి నీలా మారిందా
చుక్కల్లో ఉండే జిగేలూ నిన్ను మెచ్చిందా
నిన్ను మెచ్చి నీలో చేరిందా

నువ్వలా సాగే తోవంతా
నావలా తూగే నీవెంటా
ఏవంటా
నీవల్లే దారే మారిందా
నీవల్లే తీరే మారీ ఏరై పారిందేమో నేలంతా

చంద్రుల్లో ఉడే కుందేలూ కింది కొచ్చిందా
కిందికొచ్చి నీలా మారిందా

గువ్వలా దూసుకు వచ్చావే తొలి యవ్వనమా
తెలుసా ఎక్కడ వాలాలో
నవ్వులే తీసుకువచ్చావే ఈడు సంబరమా
తెలుసా ఎవ్వరికివ్వలో

కూచిపూడి అన్న పదం
కొత్త ఆట నేర్చిందా
పాట లాంటి లేత పదం పాఠశాలగా
కూనలమ్మ జానపదం పల్లె దాటి వచ్చిందా
జావలీల జానతనం బాట చూపగా

కుంచలో దాగే వర్ణాలూ ఎదురొచ్చేలా
అంతటా ఎన్నో వర్నాలూ
మంచులో దాగే చైత్రాలూ బదులిచ్చేలా
ఇంతలా ఏవో రాగాలూ

ఆకతాయి సందడిగా ఆగలేని తొందరగా
సాగుతున్న ఈ పయనం ఎంతవరకో
రేపు వైపు ముందడుగా లేని పోని దుందుడుకా
రేగుతున్న ఈ వేగం ఎందుకొరకో

మట్టికీ మబ్బుకి ఈ వేలా దూరమెంతంటే
లెక్కలే మాయం అయిపోవా
రెంటినీ ఒక్కటి చేసేలా తీరమేదంటే
దిక్కులే దద్దరపడిపోవా

చిత్రం : నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా

నేనున్నానని.

చీకటి తో వెలుగే చెప్పెను నేనున్నానని
ఓటమితో గెలుపే చెప్పెను నేనున్నానని

నేనున్నాననీ నీకేం కాదనీ
నిన్నటి రాతనీ మర్చేస్తాననీ

తగిలే రాల్లని పునాది చేసి ఎదగాలనీ
తరిమే వాల్లని హితులుగ తలచీ ముందు కెల్లాలనీ

కన్నుల నీటిని కలల సాగుకై వాడుకోవాలనీ
కాల్చే నిప్పుని ప్రమిదగ మలచి కాంతి పంచాలనీ

గోటి తో ధైర్యం చెప్పెను
చూపు తో మార్గం చెప్పెను
అడుగు తో గమ్యం చెప్పెను నెనున్నానని

నేనున్నాననీ నీకేం కాదనీ
నిన్నటి రాతనీ మర్చేస్తాననీ


ఏవ్వరు లేని ఒంటరి జీవికి తోడు దొరికిందనీ
అందరు ఉన్నా ఆప్తుడు నువ్వై చెరువయ్యావనీ
జన్మకు తరగని అనురాగాన్ని పంచుతున్నావనీ
జన్మలు చాలని అనుబందాన్ని పెంచుతున్నావనీ


శ్వాస తో శ్వాసే చెప్పెను
మనసు తో మనసే చెప్పెను
ప్రశ్న తో బదులే చెప్పెను నేనున్నానని

నేనున్నాననీ నీకేం కాదనీ
నిన్నటి రాతనీ మర్చేస్తాననీ

చీకటి తో వెలుగే చెప్పెను నేనున్నానని
ఓటమితో గెలుపే చెప్పెను నేనున్నానని
నేనున్నాననీ నీకేం కాదనీ
నిన్నటి రాతనీ మర్చేస్తాననీ

చిత్రం : నేనున్నాను

నా మనసుకు ప్రాణం పోసి..
నా మనసుకి ప్రాణం పోసి
నీ మనసుని కానుక చేసి
నిలిచావే ప్రేమను పంచి

నా మనసుకి ప్రాణం పోసి
నీ మనసుని కానుక చేసి
నిలిచావే ప్రేమను పంచి

నా వయసుకి వంతెన వేసీ
నా వళపుల వాకిలి తీసీ
మది తెర తెరిచీ పకే పరిచీ ఉన్నావే లోకం మరిచీ


నా మనసుకి ప్రాణం పోసి
నీ మనసుని కానుక చేసి
నిలిచావే ప్రేమను పంచి

నీ చూపుకి సూర్యుడు చలువాయె
నీ స్పర్శకి చంద్రుడు చెమటాయె
నీ చొరవకి నీ చెలిమికి మొదలాయె మాయే మాయే

నీ అడుగుకి ఆకులు పువులాయె
నీ కులుకుకి కాకులు కవులాయె
నీ కలలకి నీ కథలకి
కదలాడె హాయెఏ హాయే

అందంగా నన్నే పొగిడీ
అటుపైనా ఏదో అడిగీ
నా మనసనే ఒక సరసులో అలజడులే సృష్టించావే

నా మనసుకి ప్రాణం పోసి
నీ మనసుని కానుక చేసి
నిలిచావె ప్రెమను పంచి

ఒక మాటా ప్రేమగ పలకాలె
ఒక అడుగూ జతపడి నడవాలె
ఆ గురుతులు నా గుండెలో ప్రతి జన్మకు పదిలం పదిలం

ఒక సారి ఒడిలో ఒదగాలె
యద పైనా నిదరే పోవాలె
తీయ తీయనీ నీ స్మృతులతో బతికేస్త నిమిషం నిమిషం

నీ ఆశలు గమనించాలే
నీ ఆత్రుత గుర్తించలే
ఎటు తేలకా బదులీయకా మౌనంగా చూస్తున్నాలే

చిత్రం : ఆడవారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే
గానం : ఎస్.ఫై.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

Wednesday, September 3, 2008

00 - Devude Dhigi...


దేవుడే దిగివచ్చినా స్వర్గమే నాకిచ్చినా
షా్‌జహాన్ తిరిగొచ్చినా
తాజ్‌మహల్ రాసిచ్చినా
ఇప్పుడీ సంతోషం ముందర
చిన్నబోతాయి అన్నీ కదరా
లోలోన మనసంత సంతోషమే
ఈ ప్రేమ పులకింత సంతోషమే - 2

వెన్నెలా చూడు నన్నిలా
ఎంత హాయిగా ఉంది ఈ దినం
నమ్మవా నన్ను నమ్మవా
చేతికందుతూ ఉంది ఆకసం
ఇప్పుడే పుట్టినట్టుగా
ఎంత బుజ్జిగా ఉంది భూతలం
ఎప్పుడు ముందరెప్పుడు
చూడలేదిలా దీని వాలకం
ప్రేమొస్తే ఇంతేనేమో పాపం
దాసోహం అంటుందేమో
వంగి వంగి ఈలోకం


కోయిలా నేర్చుకో ఇలా
ఆమె నవ్వులో తేనే సంతకం
హాయిగా పీల్చుకో ఇలా
చల్లగాలిలో ఆమె పరిమళం
నీతిపై చందమామలా
నేడు తేలుతూ ఉంది నా మది
చీటికి మాటి మాటికి
కొత్త కొత్తగా ఉంది ఏమది
అణువంతే ఉంటుందమ్మా ప్రేమ
అణచాలి అనుకున్నామా
చేస్తుందమ్మ హంగామా

II దేవుడే II

చిత్రం : సంతోషం
గానం : కె.కె. , ఉష
రచన : కులశేఖర్
సంగీతం : ఆర్.పి.పట్నాయక్

మనసే కోవెలగా

మనసే కోవెలగా మమతలు మల్లెలుగా
నిన్నే కొలిచెదరా
నన్నెన్నడు మరువకురా కృష్ణా..

మనసే

ఈ అనురాగం ఈ అనుబంధం
మన ఇరువురి ఆనందం -2
కలకాలం మదినిండాలి కలలన్నీ పండాలి - 2
మన కలలన్నీ పండాలి

మనసే

ఎన్నో జన్మల పుణ్యముగా
నిన్నే తోడుగ పొందాను -2

ప్రతి రేయీ పున్నమిగా
బ్రతుకు తీయగా గడిపేను - 2
మనసే

నీ చూపులలో చూపులతో
నీ ఆశలలో ఆశలతో - 2

ఒకే ప్రాణమై ఒకే ధ్యానమై
ఒకరికి ఒకరై బ్రతకాలి -2

మనసే

చిత్రం : మాతృదేవత
గానం : పి.సుశీల
రచన : దాశరధి
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్
Share

Widgets