Ads 468x60px

Monday, January 12, 2009

నిదురించే తోటలోకి

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చిందీ
కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది

రమ్యంగా కుటీరాన రంగవల్లులల్లిందీ
దీనురాలి గూటిలోన దీపంగా వెలిగిందీ
రమ్యంగా కుటీరాన రంగవల్లులల్లిందీ
దీనురాలి గూటిలోన దీపంగా వెలిగిందీ
శూన్యమైన వేణువులో ఒక స్వరం కలిపి నిలిపిందీ
శూన్యమైన వేణువులో ఒక స్వరం కలిపి నిలిపిందీ
ఆకు రాలు అడవికి ఒక ఆమని దయ చేసిందీ

విఫలమైన నా కోర్కెలు వేలాడే గుమ్మంలో
ఆశల అడుగులు వినపడీ అంతలో పోయాయి
విఫలమైన నా కోర్కెలు వేలాడే గుమ్మంలో
ఆశల అడుగులు వినపడీ అంతలో పోయాయి
కొమ్మల్లో పక్షుల్లారా గగనంలో మబ్బుల్లారా
నది దోచుకు పోతున్న నావను ఆపండి
రేవు బావురుమంటోందని
నావకు చెప్పండి నావకు చెప్పండి

చిత్రం : ముత్యాల ముగ్గు
గానం : పి . సుశీల
రచన : గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ
సంగీతం : కే.వి. మహాదేవన్

పెళ్లి చేసుకుని ..

ఓ.. భావి భారత భాగ్య విధాతలారా..
యువతీ యువకులారా...
స్వానుభవమున చాటు నా సందేశమిదే..
వారెవ్వా..
తాదిన్న తకదిన్న తాంగితటకతక తరికితకతోం
పెళ్లి చేసుకుని ఇల్లు చూసుకుని
చల్లగ కాలం గడపాలోయ్
ఎల్లరి సుఖము చూడాలోయ్
మీరెల్లరు హాయిగ ఉండాలొయ్
కట్నాల మోజులో మన జీవితాలనే బలిచేసి
కాపురములు కూల్చు ఘనులకు శాస్తి కాగా
పట్నాల పల్లెల దేశదేశాల
మన పేరు చెప్పుకుని
ప్రజలు సుఖపడగా
తాధిన్న తకధిన్న తాంగిటతకతక తరికటకతోం
ఇంటా బయటా జంట కవులవలె
అంటుకు తిరగాలోయ్ తరంపం
కంటిపాపలై దంపతులెపుడు
చంటి పాపలను సాకాలోయ్

నవభావములా.. నవరాగములా..
నవజీవనమే నడపాలోయ్

భావకవులవలె ఎవరికి తెలియని
ఏవో పాటలు పాడాలోయ్...

చిత్రం : పెళ్లి చేసి చూడు
గానం : ఘంటసాల
రచన : పింగళి నాగేంద్రరావు
సంగీతం : ఘంటసాల

జాబిల్లి కోసంజాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
నిను కాన లేక మనసూరుకోక పాడాను నేను పాటనై

జాబిల్లి కోసం

నువ్వక్కడ నేనిక్కడ పాటిక్కడ పలుకక్కడ మనసొక్కటి కలిసున్నది ఏనాడైన
నువ్వక్కడ నేనిక్కడ పాటిక్కడ పలుకక్కడ మనసొక్కటి కలిసున్నది ఏనాడైన
ఈ పువ్వులనే నీ నవ్వులుగా ఈ చుక్కలనే నీ కన్నులుగా
నును నిగ్గుల ఈ మోగ్గలు నీ బుగ్గలుగా
ఊహల్లో తేలీ ఉర్రూతలూగీ మేఘాలతోటి రాగాల లేఖ
నీకంపినాను రావా దేవి

జాబిల్లి కోసం

నీ పేరోక జపమైనది నీ ప్రేమోక తపమైనది నీ ధ్యానమే వరమైనది ఏన్నళ్ళైనా
నీ పేరోక జపమైనది నీ ప్రేమోక తపమైనది నీ ధ్యానమే వరమైనది ఏన్నళ్ళైనా
ఉండీ లేకా వున్నది నీవే
ఉన్నా కూడా లేనిది నేనే
నా రేపటి అడియాసల రూపం నీవే
దూరాన ఉన్నా నా తోడు నీవే
నీ దగ్గరున్న నీ నీడ నాదే
నాదన్నదంతా నీవే నీవే

జాబిల్లి కోసం

చిత్రం : మంచి మనసులు
గానం : ఎస్. ఫై . బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం : ఇళయరాజా

ఏ శ్వాసలో చేరితే
వేణుమాధవా ఆ ..ఆ... వేణు మాధవా.....ఆ ..ఆ..

ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో
ఆ శ్వాసలో నే లీనమై
ఆ మోవిపై నే మౌ
నమై నిను చేరని మాధవా.. ఆ.. ఆ..
ఏ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో

మునులకు తెలియని జపములు జరిపినదా .... మురళీ సఖి
వెనుకటి బ్రతుకున చేసిన పుణ్యమిదా
తనువున నిలువున తొలిచిన గాయమునే తన జన్మకి
తరగని వరముల సిరులని తలచినదా
కౄష్ణా నిన్ను చేరింది అష్టాక్షరిగా మారింది
ఎలా ఇంత పెన్నిది వెదురు తాను పొందింది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి
ఏ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో

చల్లని నీ చిరునవ్వులు కనబడక కనుపాపకి
నలు వైపుల నడి రాతిరి ఎదురవదా
అల్లన నీ అడుగులుసడి వినబడక హౄదయానికి
అలజడితో అణువణువు తడబడదా
ఆ.. ఆ..ఆ ..ఆ...ఆ..
నువ్వే నడుపు పాదమిది నువ్వే మీటు నాదమిది
నివాళిగా నా మది నివేదించు నిముషమిది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి
గ గ రి గ రి స రి గ గ రి రి స రి గ ప ద సా స ద ప గ రి స రి గ ప ద ప ద గ >ప ద స ద ద ప గ రి గా గ ప ద స స గ ప ద స స ద ప ద రి రి ద ప ద రి రి ద స రి గ రి స రి గ రి స రి గ రి గ రి స రి గా రి స ద ప గ గ గ పా పా ద ప ద ద ద గ స ద స స గ ప ద స రి స రి స రి స ద స రి గ ద స ప గ రి ప ద ప ద స రి స రి గ ప ద రి స గ ప ద ప స గ స ప ద ప స గ స ప ద ప రి స రి ప ద ప రి స రి ప ద స రి గ రి స గ ప ద స స గ స రి స గ స రి గ ప ద రి గా
రాధికా హౄదయ రాగాంజలి
నీ పాదముల వ్రాలు కుసుమాంజలి
ఈ గీతాంజలి

చిత్రం : నేనున్నాను
గానం : చిత్ర
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం: కీరవాణి

వయ్యారి గోదారమ్మ

వయ్యారి గోదారమ్మ
ఒళ్ళంత ఎందుకమ్మ కలవరం
కడలి ఒడిలో కలసిపోతే కల - వరం
ఇన్ని కల్లిక ఎందుకో కన్నె కలయిక కోరుకో
కలవరింతే కౌగిలింతై
వయ్యారి ...


నిజము నా స్వప్నం అహా
కలనో ఓహో లేనో ఓహో హో
నీవు నా సత్యం అహా
అవునో ఓహో కానో ఓహో హో
ఊహ నీవే ఆహాహాహా ఉసురుకారాదా ఆహా
మోహమల్లె ఆహాహాహా ముసురుకోరాదా ఆహా
నవ్వేటి నక్షత్రాలు మువ్వల్ని ముద్దాడంగ
మువ్వగోపాలుని రాధికా
ఆకాశవీణ గీతాలలోన ఆలపనై నే కరిగిపోనా
వయ్యారి....

తాకితే తాపం ఓహో
కమలం ఓహో భ్రమరం ఓహో హో
పలికితే మైకం ఓహో
అధరం ఓహో మధురం ఓహో హో
ఆటవెలది ఆహాహాహా ఆడుకోరావే
తేటగీతి ఆహాహా హా తేలిపోనీవే
పున్నాగ కోవెల్లోన పూజారి దోసిళ్ళన్ని యవ్వనాలకు కానుక
చుంబించుకున్న బింభాధరాల
సూర్యోదయాలే పండేటి వేళ
వయ్యారి


చిత్రం : ప్రేమించు పెళ్లాడు
గానం : ఎస్.పి.బాలు, ఎస్.జానకి
రచన : వేటూరి
సంగీతం: ఇళయరాజా

వినిపించని రాగాలే

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


వినిపించని రాగాలే కనిపించని అందాలే
అలలై మదినే కలచే కలలో ఎవరో పిలిచే
వినిపించని రాగాలే...

తొలిచూపులు నాలోనే వెలిగించె దీపాలే
చిగురించిన కోరికలే చిలికించెను తాపాలే
వలచే మనసే మనసు
వినిపించని రాగాలే...

వలపే వసంతములా పులకించి పూచినది
చెలరేగిన తెమ్మెరలే గిలిగింతలు రేపినవి
విరిసే వయసే వయసు
వినిపించని రాగాలే...

వికసించెను నా వయసే
మురిపించు ఈ సొగసే
విరితేనెల వెన్నెలలో కొరతేదో కనిపించే
ఎదలో ఎవరో మెరిసే...
వినిపించని రాగాలే కనిపించని అందాలే
అలలై మదినే కలచే కలలో ఎవరో పిలిచే
వినిపించని రాగాలే...

తొలిచూపులు నాలోనే వెలిగించె దీపాలే
చిగురించిన కోరికలే చిలికించెను తాపాలే
వలచే మనసే మనసు
వినిపించని రాగాలే...

వలపే వసంతములా పులకించి పూచినది
చెలరేగిన తెమ్మెరలే గిలిగింతలు రేపినవి
విరిసే వయసే వయసు
వినిపించని రాగాలే...

వికసించెను నా వయసే
మురిపించు ఈ సొగసే
విరితేనెల వెన్నెలలో కొరతేదో కనిపించే
ఎదలో ఎవరో మెరిసే...
వినిపించని రాగాలే....

చిత్రం : చదువుకున్న అమ్మాయిలు
గానం : పి.సుశీల
రచన : దాశరధి
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు
....

చిత్రం : చదువుకున్న అమ్మాయిలు
గానం : పి.సుశీల
రచన : దాశరధి
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు
Share

Widgets