Ads 468x60px

Friday, June 25, 2010

మేఘమా దేహమా
మేఘమా దేహమా .. మెరవకే ఈక్షణం

మెరిసినా కురిసినా .. కరుగు నీ జీవనం

మేఘమా దేహమా .. మెరవకే ఈక్షణం
మెరిసినా కురిసినా .. కరుగునీ ..
మెరిసినా కురిసినా కరుగు నీ జీవనం


మెరుపులతో పాటు ఉరుములుగా
దని రిస రిమ దని స దని ప గ

మూగబోయే జీవస్వరములుగా
వేకువ ఝామున వెన్నెల మరకలుగా
రేపటి వాకిట ముగ్గులుగా
స్మృతిలో మిగిలే నవ్వులుగా
వేసవిలో మంచు పల్లకిగా

మేఘమా దేహమా .. మెరవకే ఈక్షణం
మెరిసినా కురిసినా .. కరుగు నీ జీవనం

పెనుగాలికి పెళ్ళి చూపు
పువ్వు రాలిన వేళా
కల్యాణంఅందాకా ఆరాటం .. ఆశలతో పేరంటం
నాకొక పూమాల తేవాలి నువ్వు
నాకొక పూమాల తేవాలి నువ్వు
అది ఎందుకో ...

మేఘమా దేహమా .. మెరవకే ఈక్షణం

మెరిసినా కురిసినా .. కరుగు నీ జీవనం

చిత్రం : మంచుపల్లకి
గానం : ఎస్.జానకి.
రచన : వేటూరి
సంగీతం : రాజన్ నాగేంద్రఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తు ఉంటావొ
అనుకుంటు ఉంటాను ప్రతి నిముషము నేను


నా గుండె ఏనాడో చేజారిపోయింది
నీ నీడగా మారి నా వైపు రానంది
దూరాన్న ఉంటూనే ఎం మాయ చేసావొ


ఈ వేళలో నీవు ఎం చేస్తు ఉంటావొ
అనుకుంటు ఉంటాను ప్రతి నిముషము నేను


నడిరేయిలో నీవు నిదరైన రానీవు
గడిపేదెలా కాలము...గడిపేదెలా కాలము
పగలైన కాసేపు పనిచేసుకోనీవు
నీ మీదనే ధ్యానము..నీ మీదనే ధ్యానము
ఏ వైపు చూస్తున్నా నీ రూపే తోచింది
నువు కాక వేరేది కనిపించనంటుంది
ఈ ఇంద్రజాలాన్ని నీవేనా చేసింది


నీ పేరులో ఏదో ప్రియమైన కైపుంది
నీ మాట వింటూనె ఏం తోచనీకుంది
నీ మీద ఆశేదో నను నిలవనీకుంది
మతిపోయి నేనుంటే నువు నవ్వుకుంటావు


ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తు ఉంటావొ
అనుకుంటు ఉంటాను ప్రతి నిముషము నేను

చిత్రం : గులాబి
గానం : సునీత
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
సంగీతం : శశి ప్రీతం

కుశలమా.. నీకు కుశలమేనా
కుశలమా.. నీవు కుశలమేనా? -
మనసు నిలుపుకోలేక మరీ మరీ అడిగాను - అంతే
అంతే - అంతే..
కుశలమా.. నీవు కుశలమేనా? -
ఇన్నినాళ్ళు వదలలేక ఏదో ఏదో వ్రాశాను - అంతే
అంతే - అంతే.. // కుశలమా //


చిన్న తల్లి ఏమంది? - నాన్న ముద్దు కావాలంది
పాలుగారు చెక్కిలి పైన - పాపాయికి ఒకటి
తేనెలూరు పెదవులపైన - దేవిగారికి ఒకటి
ఒకటేనా.. ఒకటేనా.. - ఎన్నైనా.. ఎన్నెన్నో..
మనసు నిలుపుకోలేక - మరీ మరీ అడిగాను.. అంతే
అంతే.. అంతే.. // కుశలమా //


పెరటిలోని పూలపాన్పు - త్వర త్వరగా రమ్మంది.
పొగడ నీడ పొదరిల్లో - దిగులు దిగులుగా ఉంది.
ఎన్ని కబురులంపేనో - ఎన్ని కమ్మలంపేనో
పూలగాలి రెక్కలపైనా - నీలిమబ్బు పాయలపైనా
అందేనా.. ఒకటైనా.. - అందెనులే తొందర తెలిసెనులే
ఇన్నినాళ్ళు వదలలేక - ఏదో ఏదో అన్నాను
అంతే .. అంతే...

చిత్రం : బలిపీఠం
గానం : ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం, పి. సుశీల
రచన : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
సంగీతం : చక్రవర్తి


గా మా రీ గమగస
మగస గస నీసానిదమగ
దమగ మగ సరీసాని
గమాగానీ గమాగ మదామ
దనీద నిసానిరీవేదం అణువణువున నాదం
వేదం అణువణువున నాదం
నా పంచప్రాణాల నాట్యవినోదం
నాలో రేగేనెన్నో హంసానందీ రాగాలై
వేదం , వేదం అణువణువున నాదం


సాగరసంగమమే ఒక యోగం
నిరిసనిదమగా గదమగరిసనీ
నిరిసనిదమగా
మదనిసరీ సగారి మగదమ
గమద నిసాని దనిమద గమ రిగస
సాగరసంగమమే ఒక యోగం
క్షార జలధులే క్షీరములాయే
ఆ మధనం ఒక అమృతగీతం
జీవితమే చిరనర్తనమాయే
పదమలు తామే పెదవులు కాగా
పదమలు తామే పెదవులు కాగా
గుండియలే అందియలై మ్రోగ
వేదం అణువణువున నాదం


ఆ ఆ ఆ మాతృదేవోభవా
పితృదేవోభవా
ఆచార్య దేవోభవా, ఆచార్య దేవోభవా
అతిధి దేవోభవా, అతిధి దేవోభవా

ఎదురాయె గురువైన దైవం
ఎదలాయె మంజీర నాదం
గురు తాయె కుదురైన నాట్యం
గురు దక్షిణైపోయే జీవం
నటరాజ పాదాన తలవాల్చనా
నయనాభిషేకాన తరియించనా
నటరాజ పాదాన తలవాల్చనా
నయనాభిషేకాన తరియించనా
సుగమము రసమయ
సుగమము రసమయ నిగమము భరతముగానా

వేదం అణువణువున నాదం
నా పంచప్రాణాల నాట్యవినోదం
నాలో రేగేనెన్నో హంసానందీ రాగాలై


జయంతితే సుకృతినో
రస సిద్దా: కవీశ్వరాః
నాస్తిక్లేతేశాం యశ: కాయే
జరామరణజంచ భయం
నాస్తి జరామరణజంచ భయం
నాస్తి జరామరణజంచ భయం

చిత్రం : సాగరసంగమం
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం , ఎస్.పి.శైలజ
రచన: వేటూరి
సంగీతం : ఇళయరాజా

ఏమని నే చెలి పాడుదునోఏమని నే .. చెలి పాడుదునో
తికమకలో .. ఈ మకతికలో
తోటలలో .. పొదమాటులలో .. తెర చాటులలో

ఏమని నే .. మరి పాడుదునో
తికమకలో .. ఈ మకతికలో

నవ్వు .. చిరునవ్వు .. విరబూసే పొన్నలా
ఆడు .. నడయాడు .. పొన్నల్లో నెమలిలా
పరువాలే పార్కుల్లో .. ప్రణయాలే పాటల్లో

నీ చూపులే నిట్టూర్పులై .. నా చూపులే ఓదార్పులై
నా ప్రాణమే నీ వేణువై .. నీ ఊపిరే నా ఆయువై
సాగే .. తీగసాగే .. రేగిపోయే .. లేత ఆశల కౌగిట

ఏమని నే .. మరి పాడుదునో
తికమకలో .. ఈ మకతికలో

చిలకా .. గోరింకా .. కలబోసీ కోరికా
పలికే .. వలపంతా .. మనదేలే ప్రేమికా
దడపుట్టే పాటల్లో .. నీ దాగుడు మూతల్లో

నవ్విందిలే బృందావనీ .. నా తోడుగా ఉన్నావని
ఊగే .. తనువులూగే .. వణకసాగే .. రాసలీలలు ఆడగ

ఏమని నే .. మరి పాడుదునో
తొలకరిలో .. తొలి అల్లరిలో .. మన అల్లికలో
ఏమని నే .. చెలి పాడుదునో
తికమకలో .. ఈ మకతికలో

చిత్రం : మంత్రిగారి వియ్యంకుడు
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం , ఎస్.జానకి
సంగీతం : ఇళయరాజా

ఆమని పాడవే హాయిగా...undefined

ఆమని పాడవే హాయిగా మూగవై పోకు ఈ వేళ
రాలేటి పూలా రాగాలతో పూసేటి పూలా గంధాలతో
మంచు తాకి కోయిల మౌనమైన వేళల

ఆమని||

వయస్సులో వసంతమే ఉషస్సులా జ్వలించగా
మనస్సులో నిరాశలే రచించెలే మరీచికా
పదాల రాయగా స్వరాల సంపద
తరాల నా కధ క్షణాలదే కదా గతించి పోవు గాధ నేనని

ఆమని||

శుకాలతో పికాలతో ధ్వనించినా మధోదయం
దివి భువి కలా నిజం సృశి,చిన మహోదయం
మరో ప్రపంచమే మరింత చేరువై నివాళి కోరినా ఉగాది వేళలో
గతించి పోని గాధ నేనని

ఆమని||


చిత్రం : గీతాంజలి

గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

రచన : వేటూరి

సంగీతం : ఇళయరాజా


Share

Widgets