Ads 468x60px

Friday, November 25, 2011

రానేల వసంతాలేరానేల వసంతాలే
శృతి కానేల సరాగాలే
నీవే నా జీవన రాగం
స్వరాల బంధం
నీవే నా యవ్వన కావ్యం
స్మరించే గీతం

రానేల వసంతాలే

ఈ మౌన పంజరాన నే మూగనై
నీ వేణువూదగానే నే రాగమై
ఇగిరే శోకమై
విరిసే తోటనై
ఏ పాట పాడిన అది పూవులై
అవి నేల రాలిన చిరు తావినై
బదులైన లేని ఆశలారబోసి

రానేల వసంతాలే

ఓ ప్రేమికా చెలియా ఒడి చేరవా
ఈ చెలిమినీ ఇపుడే దరి చేర్చవా
రగిలే తాపమే ఎదలో తీరగా
నీ చూపు తోనే చలి తీరగా
నీ స్పర్శ తోనే మది పాడగా
ఎదమీటి పోయే ప్రేమగీతిలాగా

రానేల వసంతాలే
శృతి కానేల సరాగాలే
నీవే నా జీవన రాగం
స్వరాల బంధం
నీవే నా యవ్వన కావ్యం
స్మరించే గీతం

రానేల వసంతాలే
శృతి కానేల సరాగాలే

చిత్రం : డాన్స్ మాస్టర్
గానం : చిత్ర
సాహిత్యం : వేటూరి
సంగీతం : ఇళయరాజా

Thursday, November 17, 2011

ఓ పాపా లాలిఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి ప్రేమకే లాలీ
పాడనా తీయగా-
ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలిప్రేమకే లాలీ పాడనా.. ఓ పాపా లాలీ!..

నా జోలలా లీలగా తాకాలని గాలినే కోరనా జాలిగా..
నీ సవ్వడే సన్నగా ఉండాలని కోరనా గుండెనే కోరికా..
కలలారని పసిపాప తలవాల్చిన ఒడిలో తడి నీడలు
పడనీకే ఈ దేవత గుడిలో చిరు చేపల కనుపాపలకిది నా మనవి.. ఓ పాపాలాలీ

ఓ మేఘమా! ఉరమకే ఈ పూటకి గాలిలో..తెలిపో..వెళ్ళిపో..
ఓ కోయిలా పాడవే నా పాటనీ తీయనీ ..తేనెలే..చల్లిపో!
ఇరుసంధ్యలు కదలాడే ఎద ఊయల ఒడిలో సెలయేరులా
అల పాటే వినిపించని గదిలో చలి ఎండకు సిరివెన్నలకిది నా మనవి.. ఓ పాపాలాలీ

చిత్రం : గీతాంజలి
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం: ఇళయరాజా

Wednesday, November 9, 2011

అఖిలాండేశ్వరి చాముండేశ్వరిఅఖిలాండేశ్వరి చాముండేశ్వరి పాలయమాం గౌరీ
పరిపాలయమాం గౌరి
అఖిలాండేశ్వరి చాముండేశ్వరి పాలయమాం గౌరీ
పరిపాలయమాం గౌరి
శుభగాత్రి గిరిరాజ పుత్రి అభినేత్రి శర్వార్ధ గాత్రి
శుభగాత్రి గిరిరాజ పుత్రి అభినేత్రి శర్వార్ధ గాత్రి
సర్వార్ధ సంధాత్రి జగదేక జనయిత్రి చంద్రప్రభా ధవళకీర్తి
సర్వార్ధ సంధాత్రి జగదేక జనయిత్రి చంద్రప్రభా ధవళకీర్తి
చతుర్బాహు సమ్రక్షిత శిక్షిత చతుర్బశాంతర భువన పాలిని
కుంకుమ రాగ శోభిని కుసుమ బాణ సన్శోభిని
మౌన సుహాసిని గాన వినోదిని భగవతి పార్వతి దేవీ

శ్రీహరి ప్రణయాంబురాసి శ్రీపాద విచలిత క్షీరాంబురాసి
శ్రీహరి ప్రణయాంబురాసి శ్రీపాద విచలిత క్షీరాంబురాసి
శ్రీపీట సంవర్ధిని ఢోలాసుర మర్ధిని
శ్రీపీట సంవర్ధిని ఢోలాసుర మర్ధిని
ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి విజయలక్ష్మి
ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి విజయలక్ష్మి
ఆదిలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి గజలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి
సకలభోగ సౌభాగ్యలక్ష్మి శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవీ

ఇందువదనే కుందరదనే వీణాపుస్తక ధారినే
ఇందువదనే కుందరదనే వీణాపుస్తక ధారినే
శుకశౌనకాది వ్యాసవాల్మీకి మునిజన పూజిత శుభచరణే
శుకశౌనకాది వ్యాసవాల్మీకి మునిజన పూజిత శుభచరణే
సరస సాహిత్య స్వరస సంగీత స్తనయుగళే
సరస సాహిత్య స్వరస సంగీత స్తనయుగళే
వరదే అక్షర రూపిణే శారదే దేవీ

వింధ్యాచవీ వాసినే యోగసంధ్యా సముద్భాసినే
సిమ్హాస నస్తాయినే దుష్టపరరమ్హక్రియా శాలినే
విష్ణుప్రియే సర్వలోకప్రియే శర్వనామప్రియే ధర్మసమరప్రియే
హే బ్రహ్మచారిణె దుష్కర్మవారిణె
హే విలంబిత కేశ పాశినే
మహిష మర్దన శీల మహిత గర్జన లోల
భయత నర్తన కేళికే కాళికే
దుర్గమాగమదుర్గ వాసినే దుర్గే దేవీ

చిత్రం : సప్తపది
గానం : ఎస్.పి.బాలు, ఎస్.జానకి
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

Wednesday, November 2, 2011

ఈ చైత్రవీణ ఝుమ్ ఝమ్మనిఈ చైత్ర వీణ ఝుమ్ ఝుమ్మని
ఈ చైత్ర వీణ ఝుమ్ ఝుమ్మని
రొదగా నా ఎదలో తుమ్మెదలా చేసే ప్రేమాలాపనా

ఈ చైత్ర వీణ ఝుం ఝుమ్మని

విడిపొలేని విరితీవెలలో
కురులే మరులై పోతుంటే
యెడబాటేది ఎదలోతులలో
అదిమే వలపే పుడుతుంటే
తనువూ తనువూ తరువూ తరువై
పుప్పొడి ముద్దే పెడుతుంటే
పూలే గంధం పూస్తుంటే
తొలిగా నా చెలితో కౌగిలిలో సాగే ప్రేమారాధనా

ఈ చైత్ర వీణ ఝుం ఝుమ్మని
ఈ చైత్ర వీణ ఝుం ఝుమ్మని

గళమే పాడే అల కోయిలనే
వలచీ పిలిచే నా గీతం
నదులై సాగే రుతుశోభలనే
అభిషేకించే మకరందం
గగనం భువనం కలిసే సొగసే
సంధ్యారాగం అవుతుంటే
లయలే ప్రియమై పోతుంటే
వనమే యవ్వనమై జీవనమై సాగే రాధాలాపన

ఈ చైత్ర వీణ ఝుమ్ ఝుమ్మని
ఈ చైత్ర వీణ ఝుమ్ ఝుమ్మని
రొదగా నా ఎదలో తుమ్మెదలా చేసే ప్రేమాలాపనా

చిత్రం : ప్రేమించు పెళ్లాడు
గానం : ఎసి.పి.బాలు, ఎస్.జానకి
రచన : వేటూరి
సంగీతం: ఇళయరాజా
Share

Widgets