Ads 468x60px

Monday, December 19, 2011

గాలికి కులమేది


గాలికి కులమేదీ...
ఏదీ... నేలకు కులమేదీ...

మింటికి మరుగేదీ ఏదీ...
కాంతికి నెలవేదీ

పాలకు ఒకటే... ఆ...
పాలకు ఒకటే తెలి వర్ణం
ఏదీ ప్రతిభకు కలదా ఫలభేదం
వీరులకెందుకు కులభేదం
అది మనసుల చీల్చెడు మతభేదం

జగమున యశమే...
జగమున యశమే మిగులునులే
అదీ యుగములకైనా చెదరదులే
దైవం నీలో నిలుచునులే
ధర్మం నీతో నడుచునులే (2)

చిత్రం : కర్ణ
గానం : పి.సుశీల
రచన : డా॥సి.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం : విశ్వనాథన్-రామ్మూర్తి

ముత్యాలు వస్తావా


ముత్యాలు వస్తావా అడిగింది ఇస్తావా
ముత్యాలు వస్తావా అడిగింది ఇస్తావా
ఊర్వశిలా ఇటు రావే వయ్యారీ...
చలమయ్యా వస్తాను ఆ పైన చూస్తాను
చలమయ్యా వస్తాను ఆ పైన చూస్తాను
తొందరపడితే లాభం లేదయా...


నీ జారుపైటా... ఊఁ?
ఊరిస్తూవుంది... ఊ హూఁ...
నీ కొంటె చూపు... ఛీ...
కొరికేస్తూ ఉంది
నీ జారుపైటా... ఊరిస్తూవుంది అబ్బా
నీ కొంటె చూపు కొరికేస్తూ ఉంది
కన్నూకన్నూ ఎపుడో కలిసొందీ
ఆ హా హా ఓహోహోహో...
అయ్యో ఏందయ్యా ఈ గోలా... ఊఁ...
సిగ్గేమిలేదా?... నాకెందుకూ...
ఊరోళ్లు ఇంటే ఎగతాళి కాదా
ఏందయ్యా ఈ గోలా సిగ్గేమిలేదా? పోదు బడాయి ॥
నిన్నూ న న్నూ చూస్తే నామరదా
ఆహాహో ఓహోహో ఊహుహు


పర్మినెంటుగానూ... ఆఁ!
నిన్ను చేసుకుంటానూ... అబ్బో
ఉన్నదంతా ఇచ్చేసి... అయ్యో...
నిన్ను చూసుకుంటాను
ఇంటా బైటా పట్టుకునుంటాను
హోహో... హు...
ఆహాహా... ఏహేహేహే...
ఏరుదాటి పొయ్యాకా
తెప్ప తగలయేస్తేనూ
అమ్మామ్మామ్మా...
ఊరంతా తెలిశాక ఒదిలి పెట్టిపోతేనూ
బండ కేసి నిను బాదేస్తానయ్యా
హోహో ఓహోహో ఆహాహాహా
రేవులోన నిను ముంచేస్తానయ్యో
హో ఆహాహా ఊహో ఓహ్


చిత్రం : మనుషులంతా ఒక్కటే
గానం : ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల
రచన : కొసరాజు
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వరరావు

పగటిపూట చంద్రబింబం


విరిసిన ఇంద్రచాపమో
భువిని ప్రభవించిన చంద్రబింబమో
మరు పువుబంతిలో రతియో
మల్లెల దొంతియో మోహకాంతియో
సరస కవీంద్ర కల్పిత రసాకృతిలో
నవరాగ గీతియో
వరసరసీరుహానన బిరాన వరించి తరింపజేయవే

పగటిపూట చంద్రబింబం అగుపించెను ఏది .. ఏది?
అందమైన నీ మోమే అది గాకింకేది !
కాన రాని మన్మధుడేమో కనపించెను ఏడి .. ఏడి?
ఎదుటనున్న నీవేలే ఇంకా ఎవరోయి!

వన్నె వన్నె తారలెన్నో కన్ను గీటి రమ్మన్నాయి -2
ఏవీ .. ఏవీ? అవి నీ సిగలోనే ఉన్నాయి ....
పదును పదును బాణాలెవో యెదను నాటుకుంటున్నాయి -2
ఏవీ .. ఏవీ ?అవి నీ ఓర చూపులేనోయి....
పగటిపూట చంద్రబింబం అగుపించెను ఏది .. ఏది ?
అందమైన నీ మోమే అది గాక ఇంకేది !

ఇంత చిన్న కనుపాపలలో ఎలా నీవు దాగున్నావు -2
ఇంత లేత వయసున నీవు ఎంత హొయలు కురిపించెవు -2
ఏమో.. ఏమో ఇరువురి మనసులు ఒకటైతే ఇంతే ఇంతేనేమో ......

చిత్రం : చిక్కడు దొరకడు.
గానం : ఘంటసాల, పి.సుశీల
రచన : సి.నారాయణరెడ్డి

అందలం ఎక్కడమ్మాఅందలం ఎక్కాడమ్మా
అందకుండపోయాడమ్మా
ఇంతవాడు ఇంతకు ఇంతై
ఎంతో ఎదిగిపోయాడమ్మా

నిన్నరేతిరి తాను పొన్నచెట్టు నీడ
నిన్నరేతిరి తాను పొన్నచెట్టు నీడ
ఎన్ని ఊసులో చెప్పి ఎన్ని బాసలో చేసి
ఎన్ని ఊసులో చెప్పి ఎన్ని బాసలో చేసి
ఒడిలోన ఒదిగినాడమ్మా..
నా ఎదనిండా నిండినాడమ్మా
అందలం ఎక్కాడమ్మా
అందకుండపోయాడమ్మా
ఇంతవాడు ఇంతకు ఇంతై
ఎంతో ఎదిగిపోయాడమ్మా

ఆమాటలకు నేను మైమరిచిపోయాను
ఆ మత్తులో కాస్త కనుమూసి ఒరిగాను
భళ్లునా తెల్లారిపోయెనమ్మాఓ . .
ఒళ్ళు ఝల్లున చల్లారిపోయెనమ్మా
అందాన్ని చూశానమ్మా
అందలం ఎక్కానమ్మా
ఎంతవాణ్ణి ఎంతైనా
నే నీలో ఇమిడిపోతానమ్మా


చిత్రం : దాగుడు మూతలు
గానం : సుశీల
రచన : దాశరథి

అమ్మ కడుపు చల్లగా

అమ్మ కడుపు చల్లగా అత్త కడుపు చల్లగా బతకరా బతకరా పచ్చగా
నీకు నేనుంటా వెయ్యేళ్ళు తోడుగా నీడగా

నా మెడలో తాళీబొట్టు కట్టరా నా నుదటా నిలువు బొట్టు పెట్టరా
నీ పెదవి మీద సిరునవ్వు సెరగదురా నీ సిగపూవుల రేకైనా
వాడదురా వాడదురా బతకరా బతకరా పచ్చగా || అమ్మకడుపు ||

చల్లని అయిరేణికి మొక్కరా సన్నికల్లు మీదకాలు తొక్కరా
చల్లనేళ కంటనీరు వద్దురా నా నల్ల పూసలే నీకు
రక్షరా రక్షరా బతకరా బతకరా పచ్చగా || అమ్మకడుపు ||

నా కొంగు నీ చెంగూ ముడివేయరా నా చేయీ నీ చేయీ కలపరా
ఏడడుగులు నాతో నడవరా ఆ యముడైనా మనమద్దికి
రాడురా రాడురా బతకరా బతకరా పచ్చగా || అమ్మకడుపు ||

చిత్రం : సాక్షి
గానం : సుశీల
రచన : ఆరుద్ర
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్

Saturday, December 10, 2011

నిత్యం ఏకాంత క్షణమే అడిగా
నిత్యం ఏకాంత క్షణమే అడిగా
యుద్ధం లేనట్టి లోకం అడిగా
రక్త తరంగ ప్రవాహం అడిగా
ఉదయం లాంటి హృదయం అడిగా
అనుబంధాలను ఆయుషు అడిగా
ఆనందాక్షుల ఆశీస్సడిగా
మది నొప్పించై మాటలు అడిగా
యెద మెప్పించే యవ్వనం అడిగా
పిడుగులు రాల్చని మేఘం అడిగా
జ్వలించు నూరేళ్ల పరువం అడిగా
వరించు తరించు వలపే అడిగా
ప్రాణతుల్యమౌ బంధం అడిగా
పచ్చికలో మంచి ముత్యాలడిగా
పువ్వుల ఒడిలో పడకే అడిగా
తను ఓదార్చే ఓర్పుని అడిగా
తలనే నిమిరే వేళ్ళని అడిగా
నెమలి ఆట కి పదమే అడిగా
కోయిల పాటకు పల్లవి అడిగా
గదిలో గుక్కెడు నీళ్లే అడిగా
మదిలో జానెడు చోటే అడిగా
మచ్చంటూ లేని జాబిలినడిగా
నక్షత్రానికి నట్టింటినడిగా
దుఖం వధించు అస్త్రం అడిగా
అస్త్రం ఫలించు యోగం అడిగా
చీకటి ఊడ్చే చీపురు అడిగా
పూవులకు నూరేళ్లామని అడిగా
మానవ జాతికి ఒక నీతిని అడిగా
వెతల రాత్రికే వేకువ అడిగా
ఒకటే వర్ణం సబబని అడిగా
ఒకటే అనురాగం గుడిలో అడిగా
వాలని పొద్దుల నెలవంకడిగా
ప్రాణముండగా స్వరం అడిగా
న్యాయం ధర్మం ఇలలో అడిగా
యెద రగిలించే కవితే అడిగా
కన్నెలెరుగని కన్నే అడిగా
క్షామం నశించు కాలం అడిగా
చుక్కలు దాటే స్వతంత్రమడిగా
దిక్కులు దాటే విహంగమడిగా
తొలకరి మెరుపుల నిలకడనడిగా
యెద మావిలో ఏరుని అడిగా
మూగ మాటకు చరణం అడిగా
మౌన బాష వ్యాకరణం అడిగా
శాంతిని పెంచే సంపద అడిగా
వస్తే వెల్లని వసంతమడిగా
యేడేడు జనమలకు ఒక తోడడిగా
ఏనాడు వాడని చిరునవ్వడిగా
ముసిరే మంచుల ముత్యాలడిగా
ముసి ముసి నవ్వుల ముగ్గులు అడిగా
ఆశల మెరుపుల జగమే అడిగా
అంధకారమా పొమ్మని అడిగా
అందరి యెదలో హరివిల్లడిగా
మరుగై పోని మమతను అడిగా
కరువై పోని సమతను అడిగా
రాయలంటి కవిరాజుని అడిగా
బమ్మెర పోతన భక్తిని అడిగా
భారతి మెచ్చిన తెలుగే అడిగా
పాశుపతాస్త్రం నరుడై అడిగా
మోహన కృష్ణుని మురళే అడిగా
మధుర మీనాక్షి చిలకే అడిగా
ఉన్నది చెప్పే ధైర్యం అడిగా
ఒడ్డెంకించే పందెం అడిగా
మల్లెలు పూచే వలపే అడిగా
మంచిని పెంచే మంచే అడిగా
పంజా విసిరే దమ్మే అడిగా
పిడుగును పట్టే ఒడుపే అడిగా
: ఉన్నది చెపె దైర్యమదిగ
ద్రోహం అణిచే సత్తా అడిగా
చస్తే మిగిలే చరిత్ర అడిగా
విధిని జయించే ఒరిమినడిగా
ఓరిమిలో ఒక కూరిమినడిగా
సహనానికి హద్దేదని అడిగా
దహనానికి అంతేదని అడిగా
కాలం వేగం కాళ్లకు అడిగా
చిన్నా చితకా జగడాలడిగా
తీయగ ఉండే గాయం అడిగా
గాయానికి ఒక గేయం అడిగా
పొద్దే వాలని ప్రాయం అడిగా
ఒడిలో శిశువై చనుబాలడిగా
కంటికి రెప్పగ తల్లిని అడిగా
ఐదో ఏట బడినే అడిగా
ఆరో వేలుగ పెన్నే అడిగా
ఖరీదు కట్టని చదువే అడిగా
ఎన్నని అడగను దొరకనివి
ఎన్నని అడగను జరగనివి
ఎవరిని అడగను నా గతిని
కళ్లకు లక్ష్యం కలలంటూ
కాళ్లకు గమ్యం కాదంటూ
భగవద్గీత వాక్యం వింటూ
మరణం మరణం శరణం అంటూ

చిత్రం: అద్భుతం
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

Thursday, December 8, 2011

అదే అదే అదే నాకు అంతు తెలియకున్నది
అదే.. అదే.. అదే... నాకు అంతు తెలియకున్నది
ఏదో లాగు మనసు లాగు చున్నది
అదే అదే అదే......


అహా హ హా అహా హ హ అహా హ హా అహా హ హ
అహా హ హ అహా హ హ అహా

అదే అదే అదే వింత నేను తెలుసుకున్నది
అదే నీ వయసు లోన ఉన్నది

నీ నడకలోన రాజహంస అడుగులున్నవి
నీ నవ్వులోన సన్నజాజి పువ్వులున్నవి
ఏమేమి ఉన్నవి ఇంకేమి ఉన్నవి

ఈ వేళ నా పెదవులేల వణుకుచున్నవి
నీ చేయి సోకగానె ఏదొ హాయి రగిలెను
ఓయీ అని పిలవాలని ఊహ కలిగెను
ఏమేమి ఆయెను ఇంకేమి ఆయెను
ఈ వేళ లేత బుగ్గలేల కందిపోయెను (అదే)

చిత్రం : రాముడు భీముడు
గానం : ఘంటసాల, పి.సుశీల
రచన : సి.నారాయణ రెడ్డి
సంగీతం : పెండ్యాల

తొలికోడి కూసేనుతొలికోడి కూసేను తెలవార వచ్చేను
మరుకేళి చాలించి నిదురపో

నాదు మొరకాస్త ఆలించి నిదురపో
అందగాడా నిదురపో చందురూడా నిదురపో అందగాడా నిదురపో చందురూడా నిదురపో


ఇల్లంతా కడగాలి కళ్లాపి చల్లాలి
ముగ్గులు పెట్టాలి గోపాలుడా
కాఫీలు కలపాలి టిఫినీలు చెయ్యాలి
చెంగు విడి చిపెట్టు గోపాలుడా
చెంగు విడి చిపెట్టి సెలవిచ్చి పంపితే
మాపటేళకు మళ్లీ వస్తాను
తెల్లచీర కట్టి మల్లెపూలు పెట్టి
గుమ్ము గుమ్మను కౌగిలిస్తాను
గుండెలో వలపంతా గుమ్మరిస్తాను
చెంగు వదలర సామి గోపాలుడా
సరుసుడ నా సామి గోపాలుడాసుప్పనాతి సూరీడొచ్చెను
వెన్నెలంతా ఎరబ్రారెను
మల్లెలన్నీ నల్లబోయెను కలువకన్నియ
కందిపోయెను కమిలిపోయెను కానుకో
కంటినిండా నిదురాకోసం
కాచి ఉన్నది చూసుకో రసికరాజ నిదురపో
ధిక్తన ధిక్తన ధిక్తన ధిన ధిక్తన ధిక్తన ధిక్తన
మూడు జాములు తిరగాలేదు
నాలుగోది పొడవాలేదు
తొందరెందుకు సూరీడా ఎందుకొస్తివి సూరీడా
నిన్నెవరు పిలిచారు సూరీడా
నీకిక్కడేమి పని సూరీడా
నీకెప్పుడేమి పని సూరీడా...
పోరా పోరా సూరీడా రారా సూరీడా
పోరా పోరా...

చిత్రం : రాధాగోపాళం
గానం : మురళీధర్, చిత్ర
రచన : ముళ్లపూడి వెంకటరమణ
సంగీతం : మణిశర్మ

పట్నంలో శాలిబండ

http://www.chimatamusic.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs.php?plist=3020


పట్నంలో శాలిబండ
పేరైనా గోలకొండ (2)
సూపించు సూపునిండా
ఫిసల్ ఫిసల్ బండ ॥


వయసు పిల్ల వంటి సొంపు
అది వంగి ఉంటె భలే ఇంపు
హహహ...
అది వంగి ఉంటె భలే ఇంపు
అబ్బ అబ్బ...
అది వంగి ఉంటె భలే ఇంపు
ఓరసూపు వలవేసి
దోరవయసు దోచేసి (2)
గులకరాళ్ల నీటిలోన
సెలయేటి బాటలోన (2)
ఒక్కసారి సూడాలి
సంబరాల చాటుబండ
ఫిస
ల్ ఫిసల్ బండ॥


చేప కనుల చిన్నదోయి
నీ చేతికైతే చిక్కదోయి (2)
అల్లిబిల్లి అయి వుందా
బల్లపరుపు అల్ల బండా
అయ్యో అయ్యో అయ్యో...
బల్లపరుపు అల్ల బండా
ఆ... బల్లపరుపు అల్ల బండా॥

చిత్రం : అమాయకుడు
గానం : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
రచన : వేణుగోపాల్
సంగీతం : బి.శంకర్

Friday, December 2, 2011

అందెను నేడే అందని జాబిల్లి
అందెను నేడే అందని జాబిల్లి
నా అందాలన్నీ ఆతని వెన్నెలలే
అందెను నేడే అందని జాబిల్లి

ఇన్నేళ్ళకు విరిసె వసంతములు
ఇన్నాళ్ళకు నవ్వెను మల్లియలు
నిదురించిన ఆశలు చిగురించెలే
చెలికాడే నాలో తలపులు రేపెనులే
అందెను నేడే అందని జాబిల్లి


నా చెక్కిలి మెల్లగ మీటగనే
నరనరముల వీణలు మ్రోగినవి
గిలిగింతల నా మేను పులకించెలే
నెలరాజే నాతో సరసములాడెనులే
అందెను నేడే అందని జాబిల్లి


ఇక రాలవు కన్నుల ముత్యములు
ఇక వాడవు తోటల కుసుమములు
వినువీధిని నామది విహరించెలే

వలరాజే నాలో వలపులు చిలికెనులే
చిత్రం : ఆత్మగౌరవం
రచన : దాశరథి
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వరరావు
గానం : పి.సుశీల

Thursday, December 1, 2011

పాడవోయి భారతీయుడా
పాడవోయి భారతీయుడా ఆడి పాడవోయి విజయగీతికా

నేడే స్వాతంత్ర్యదినం వీరుల త్యాగఫలం
నేడే నవోదయం నీదే ఆనందం // పాడవోయి //

స్వాతంత్ర్యం వచ్చెనని సభలే చేసి సంబరపడగానే సరిపోదోయీ
సాధించినదానికి సంతృప్తిని పొంది
అదే విజయమనుకుంటే పొరపాటోయీ
ఆగకోయి భారతీయుడా కదలి సాగవోయి ప్రగతి దారులా //పాడవోయి//


ఆకాశం అందుకునే ధర లొక వైపు అదుపు లేని నిరుద్యోగమింకొక వైపు౨
అవినీతి బంధుప్రీతి చీకటి బజారు అలుముకొన్న నీ దేశం ఎటు దిగజారు
కాంచవోయి నేటి దు:స్థితి ఎదిరించవోయి ఈ పరిస్థితి //పాడవోయి//


పదవీవ్యామోహాలు, కులమతభేదాలు భాషాద్వేషాలు చెలరేగే నేడు
ప్రతిమనిషి మరి ఒకరిని దోచుకునేవాడే
స్వార్థమే అనర్థదాయకం అది చంపుకొనుటే క్షేమదాయకం
సమసమాజనిర్మాణమే నీ లక్ష్యం నీ లక్ష్యం
ఏకదీక్షతో గమ్యం చేరిననాడే లోకానికి మన భారతదేశం
అందించునులే శుభసందేశం

చిత్రం: వెలుగు నీడలు
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల

ప్రియురాల సిగ్గేలనే ...
ప్రియురాల సిగ్గేలనే నీ మనసేలు మగవాని చేరి
నాలోన ఊహించినా కలలీనాడు ఫలియించెస్వామి
ఏమి ఎరుగని గోపాలునకు ప్రేమలేవో నెరిపినావు
మనసుధీర పలుకరించి మా ముద్దు ముచ్చట్లు చెల్లించవే //ప్రి//


ప్రేమలు తెలిసి దేవుడవని విని నా మదిలోనే కొలిచితిని
స్వామిని నీవని తలచి నీకే బ్రతుకు కానుక చేసితిని
సమయానికి తగు మాటలు నేర్చిన సరసురాలవు ఓ భామా
ఇప్పుడేమన్నా ఒప్పనులే ఇక ఎవరేమన్నా తప్పదులే
//ప్రి//


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణ పాండవీయం
గానం : ఘంటసాల, పి.సుశీల
సంగీతం: టి.వి.రాజు

నువ్వు నా ముందుంటేనువ్వు నా ముందుంటే.. నిన్నలా చూస్తుంటే..
జివ్వుమంటుంది మనసు.. రివ్వుమంటుంది వయసు..

ముద్దబంతిలా ఉన్నావు.. ముద్దులొలికిపోతున్నావు..
జింక పిల్లలా చెంగు చెంగుమని చిలిపి సైగలే చేసేవు..

నువ్వు నా ముందుంటే.. నిన్నలా చూస్తుంటే..
జివ్వుమంటుంది మనసు.. రివ్వుమంటుంది వయసు..

చల్లచల్లగ రగిలించేవు.. మెల్లమెల్లగ పెనవేసేవు..
బుగ్గపైన కొనగోట మీటి నా సిగ్గు దొంతరలు దోచేవు..

నువ్వు నా ముందుంటే.. నిన్నలా చూస్తుంటే..
జివ్వుమంటుంది మనసు.. రివ్వుమంటుంది వయసు..

లేత లేతగా నవ్వేవు.. లేని కోరికలు రువ్వేవు..
మాటలల్లి మరుమందు జల్లి నను మత్తులోన పడవేసేవు..

నువ్వు నా ముందుంటే.. నిన్నలా చూస్తుంటే..
జివ్వుమంటుంది మనసు.. రివ్వుమంటుంది వయసు..

చిత్రం: గూఢచారి 116
గానం: ఘంటసాల, పి. సుశీలసంగీతం: టి. చలపతి రావు
సాహిత్యం: డా. సి. నారాయణ రెడ్డి

Friday, November 25, 2011

రానేల వసంతాలేరానేల వసంతాలే
శృతి కానేల సరాగాలే
నీవే నా జీవన రాగం
స్వరాల బంధం
నీవే నా యవ్వన కావ్యం
స్మరించే గీతం

రానేల వసంతాలే

ఈ మౌన పంజరాన నే మూగనై
నీ వేణువూదగానే నే రాగమై
ఇగిరే శోకమై
విరిసే తోటనై
ఏ పాట పాడిన అది పూవులై
అవి నేల రాలిన చిరు తావినై
బదులైన లేని ఆశలారబోసి

రానేల వసంతాలే

ఓ ప్రేమికా చెలియా ఒడి చేరవా
ఈ చెలిమినీ ఇపుడే దరి చేర్చవా
రగిలే తాపమే ఎదలో తీరగా
నీ చూపు తోనే చలి తీరగా
నీ స్పర్శ తోనే మది పాడగా
ఎదమీటి పోయే ప్రేమగీతిలాగా

రానేల వసంతాలే
శృతి కానేల సరాగాలే
నీవే నా జీవన రాగం
స్వరాల బంధం
నీవే నా యవ్వన కావ్యం
స్మరించే గీతం

రానేల వసంతాలే
శృతి కానేల సరాగాలే

చిత్రం : డాన్స్ మాస్టర్
గానం : చిత్ర
సాహిత్యం : వేటూరి
సంగీతం : ఇళయరాజా

Thursday, November 17, 2011

ఓ పాపా లాలిఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలి ప్రేమకే లాలీ
పాడనా తీయగా-
ఓ పాపా లాలి జన్మకే లాలిప్రేమకే లాలీ పాడనా.. ఓ పాపా లాలీ!..

నా జోలలా లీలగా తాకాలని గాలినే కోరనా జాలిగా..
నీ సవ్వడే సన్నగా ఉండాలని కోరనా గుండెనే కోరికా..
కలలారని పసిపాప తలవాల్చిన ఒడిలో తడి నీడలు
పడనీకే ఈ దేవత గుడిలో చిరు చేపల కనుపాపలకిది నా మనవి.. ఓ పాపాలాలీ

ఓ మేఘమా! ఉరమకే ఈ పూటకి గాలిలో..తెలిపో..వెళ్ళిపో..
ఓ కోయిలా పాడవే నా పాటనీ తీయనీ ..తేనెలే..చల్లిపో!
ఇరుసంధ్యలు కదలాడే ఎద ఊయల ఒడిలో సెలయేరులా
అల పాటే వినిపించని గదిలో చలి ఎండకు సిరివెన్నలకిది నా మనవి.. ఓ పాపాలాలీ

చిత్రం : గీతాంజలి
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం: ఇళయరాజా

Wednesday, November 9, 2011

అఖిలాండేశ్వరి చాముండేశ్వరిఅఖిలాండేశ్వరి చాముండేశ్వరి పాలయమాం గౌరీ
పరిపాలయమాం గౌరి
అఖిలాండేశ్వరి చాముండేశ్వరి పాలయమాం గౌరీ
పరిపాలయమాం గౌరి
శుభగాత్రి గిరిరాజ పుత్రి అభినేత్రి శర్వార్ధ గాత్రి
శుభగాత్రి గిరిరాజ పుత్రి అభినేత్రి శర్వార్ధ గాత్రి
సర్వార్ధ సంధాత్రి జగదేక జనయిత్రి చంద్రప్రభా ధవళకీర్తి
సర్వార్ధ సంధాత్రి జగదేక జనయిత్రి చంద్రప్రభా ధవళకీర్తి
చతుర్బాహు సమ్రక్షిత శిక్షిత చతుర్బశాంతర భువన పాలిని
కుంకుమ రాగ శోభిని కుసుమ బాణ సన్శోభిని
మౌన సుహాసిని గాన వినోదిని భగవతి పార్వతి దేవీ

శ్రీహరి ప్రణయాంబురాసి శ్రీపాద విచలిత క్షీరాంబురాసి
శ్రీహరి ప్రణయాంబురాసి శ్రీపాద విచలిత క్షీరాంబురాసి
శ్రీపీట సంవర్ధిని ఢోలాసుర మర్ధిని
శ్రీపీట సంవర్ధిని ఢోలాసుర మర్ధిని
ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి విజయలక్ష్మి
ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి విజయలక్ష్మి
ఆదిలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి గజలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి
సకలభోగ సౌభాగ్యలక్ష్మి శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవీ

ఇందువదనే కుందరదనే వీణాపుస్తక ధారినే
ఇందువదనే కుందరదనే వీణాపుస్తక ధారినే
శుకశౌనకాది వ్యాసవాల్మీకి మునిజన పూజిత శుభచరణే
శుకశౌనకాది వ్యాసవాల్మీకి మునిజన పూజిత శుభచరణే
సరస సాహిత్య స్వరస సంగీత స్తనయుగళే
సరస సాహిత్య స్వరస సంగీత స్తనయుగళే
వరదే అక్షర రూపిణే శారదే దేవీ

వింధ్యాచవీ వాసినే యోగసంధ్యా సముద్భాసినే
సిమ్హాస నస్తాయినే దుష్టపరరమ్హక్రియా శాలినే
విష్ణుప్రియే సర్వలోకప్రియే శర్వనామప్రియే ధర్మసమరప్రియే
హే బ్రహ్మచారిణె దుష్కర్మవారిణె
హే విలంబిత కేశ పాశినే
మహిష మర్దన శీల మహిత గర్జన లోల
భయత నర్తన కేళికే కాళికే
దుర్గమాగమదుర్గ వాసినే దుర్గే దేవీ

చిత్రం : సప్తపది
గానం : ఎస్.పి.బాలు, ఎస్.జానకి
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

Wednesday, November 2, 2011

ఈ చైత్రవీణ ఝుమ్ ఝమ్మనిఈ చైత్ర వీణ ఝుమ్ ఝుమ్మని
ఈ చైత్ర వీణ ఝుమ్ ఝుమ్మని
రొదగా నా ఎదలో తుమ్మెదలా చేసే ప్రేమాలాపనా

ఈ చైత్ర వీణ ఝుం ఝుమ్మని

విడిపొలేని విరితీవెలలో
కురులే మరులై పోతుంటే
యెడబాటేది ఎదలోతులలో
అదిమే వలపే పుడుతుంటే
తనువూ తనువూ తరువూ తరువై
పుప్పొడి ముద్దే పెడుతుంటే
పూలే గంధం పూస్తుంటే
తొలిగా నా చెలితో కౌగిలిలో సాగే ప్రేమారాధనా

ఈ చైత్ర వీణ ఝుం ఝుమ్మని
ఈ చైత్ర వీణ ఝుం ఝుమ్మని

గళమే పాడే అల కోయిలనే
వలచీ పిలిచే నా గీతం
నదులై సాగే రుతుశోభలనే
అభిషేకించే మకరందం
గగనం భువనం కలిసే సొగసే
సంధ్యారాగం అవుతుంటే
లయలే ప్రియమై పోతుంటే
వనమే యవ్వనమై జీవనమై సాగే రాధాలాపన

ఈ చైత్ర వీణ ఝుమ్ ఝుమ్మని
ఈ చైత్ర వీణ ఝుమ్ ఝుమ్మని
రొదగా నా ఎదలో తుమ్మెదలా చేసే ప్రేమాలాపనా

చిత్రం : ప్రేమించు పెళ్లాడు
గానం : ఎసి.పి.బాలు, ఎస్.జానకి
రచన : వేటూరి
సంగీతం: ఇళయరాజా

Sunday, October 30, 2011

నీ పేరు తలచిన చాలు
కృష్ణా ………!
నీ పేరు తలచినా చాలు … నీ పేరు తలచినా చాలు
మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాలు
నీ పేరు తలచినా చాలు
మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాలు
నీ పేరు తలచినా చాలు

ఏమి మురళి అది ఏమి రవళిరా …
ఏమి మురళి అది ఏమి రవళిరా
పాట వినగ ప్రాణాలు కదలురా
ఏమి మురళి అది ఏమీ రవళిరా
పాట వినగ ప్రాణాలు కదలురా
మురళీధరా నీ స్వరలహరులలో మరణమైనా మధురమురా

నీ పేరు తలచినా చాలు

వెదురు పొదలలో తిరిగి తిరిగి
నీ పదపల్లవములు కందిపోయెనా
వెదురు పొదలలో తిరిగీ తిరిగి
నీ పదపల్లవములు కందిపోయెనా
ఎదపానుపుపై పవళించరా
నా పొదిగిన కౌగిట పులకించరా

నీ పేరు తలచినా చాలు
మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాలు
నీ పేరు తలచినా చాలు

గోపాలా..!నందబాలా! నవమంజుల మురళీలోలా!
మృదు సమీర సంచిత మనోజ్ఞ కుంతల నమాల పల్లవ జాలా

కృష్ణా ..!నీ పేరు తలచినా చాలు

ఏమి పిలుపు అది ఏమి పిలుపు
బృందానికుంజముల పూలు పూచి
శరబిందుచంద్రికల చేయిచాచి
తరుణాంతరంగమున దాగిదాగి
చెలి అందెలందు చెలరేగి రేగి
నను తొందరించెరా………తొలకరించెరా
తొందరించెరా తొలకరించెరా
వలపు జల్లుగా పలుకరించెరా
చల్లని రమణి చల్లని ఉల్లము
అల్లన ఝల్లన పరవశించెరా…

కృష్ణా …. నీ పేరు తలచినా చాలు…

చిత్రం : ఏకవీర
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
గాత్రం : పి.సుశీల, యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన : డా.సి.నారాయణ రెడ్డి

చిరునవ్వులోని హాయిచిరునవ్వులోని హాయి
చిలికించె నేటి రేయి
ఏ నాడులేని హాయి
ఈ నాడు కలిగెనోయి (2)

నెలరాజు సైగచేసె
వలరాజు తొంగిచూసె(2)
సిగపూలలోన నగుమొములోన
వగలేవొ చిందులేసె(2)

నయనాల తారవీవె
నా రాజహంస రావె(2)
ఆ..ఆ..ఆ..
నను చెరదీసి
మనసార చూసి పెనవెసి నావు నీవె(2)

పవళించు మేనిలోన
రవళించె రాగవీణ(2)
నీలాలనింగి లోలోనపొంగి
కురిపించె పూలవాన(2)

చిలికించె నేటి రేయి
ఏ నాడులేని హాయి
ఈ నాడు కలిగెనోయి !!

చిత్రం: అగ్గిబరాటా
సంగీతం: విజయా కృష్ణమూర్తి
రచన: C. నారాయణ రెడ్డి
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

నీవుంటే వేరే కనులెందుకూ


నీవుంటే వేరే కనులెందుకూ
నీ కంటె వేరే బ్రతుకెందుకూ
నీ బాటలోని.. అడుగులు నావె
నా పాటలోనీ.. మాటలు నీవె

||నీవుంటె వేరే కనులెందుకూ
నీ కంటె వేరే బ్రతుకెందుకూ
నీ బాటలోని.. అడుగులు నావె
నా పాటలోనీ.. మాటలు నీవె
నీవుంటే వేరే కనులెందుకూ||

నా ముందుగ నువ్వుంటే తొలిపొద్దు
నువ్వు చెంతగ లేకుంటే చీకటీ
నా ముందుగ నువ్వుంటే తొలిపొద్దు
నువ్వు చెంతగ లేకుంటే చీకటీ
నీ చేయి తాకితే..తీయని వెన్నెల
చేయి తాకితే.. తీయని వెన్నెల
అలికిడి వింటేనే తొలకరి ఝల్లు

||నీవుంటే వేరే..||

నిన్న రాతిరి ఓ.. కలవచ్చిందీ
ఆ కలలో ఒక దేవత దిగివచ్చిందీ
నిన్న రాతిరి ఓ..కలవచ్చిందీ
ఆ కలలో ఒక దేవత దిగివచ్చిందీ
చందమామ కావాలా.. ఇంద్రధనవు కావాలా
అమ్మ నవ్వు చూడాలా.. అక్క ఎదురు రావాలా
చందమామ కావాలా.. ఇంద్రధనువు కావాలా
అమ్మ నవ్వు చూడాలా.. అక్క ఎదురు రావాలా
అంటు అడిగిందీ దేవత అడిగిందీ
అప్పుడు నేనేమన్నానో తెలుసా

వేరే కనులెందుకనీ నీకంటే..వేరే బ్రతుకెందుకనీ
లాలాల లాల లలలలలాల...
లాలాల లాల లలలలలాల.

చిత్రం : స్నేహం.
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్.
సాహిత్యం : సి.నారాయణరెడ్డి.
గానం: యస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం

ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ
ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో .. ఆనాడే తెలిసిందదీ
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో .. ఆనాడే తెలిసిందదీ

ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ (2)

ఏ పువ్వూ ఏ తేటిదన్నది .. ఏనాడో రాసున్నదీ
ఏ ముద్దూ ఏ మోవిదన్నది .. ఏ పొద్దో రాసున్నదీ
బంధాలై పెనవేయు వయసుకు .. అందాలే దాసోహమనగా
మందారం విరబూయు పెదవులు .. మధువులనే చవిచూడమనగా

పరువాలే .. ప్రణయాలై
స్వప్నాలే .. స్వర్గాలై
ఎన్నెన్నో శృంగార లీలలు కన్నుల్లో రంగేళి అలదెను

ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో .. ఆనాడే తెలిసిందదీ
ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ

ఏ మేఘం ఏ వాన చినుకై .. చిగురాకై మొలకెత్తెనో
ఏ రాగం ఏ గుండె లోతున .. ఏ గీతం పలికించునో
హృదయాలే తెరతీసి తనువుల కలబోసీ మరపించమనగా
కౌగిలిలో చెరవేసు మదనుని కరిగించీ గెలిపించమనగా

మోహాలే .. దాహాలై
సరసాలే .. సరదాలై
కాలాన్నే నిలవేసి కలలకు ఇవ్వాలీ వెలలేని విలువలు

ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో .. ఆనాడే తెలిసిందదీ


చిత్రం: నిరీక్షణ
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: ఆత్రేయ
గానం: ఎస్.జానకి

తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని

నీ కన్నులలో మధువులన్ని జుర్రుకొని
ఆ కైపులో లోకాలే మరువన
నీ కన్నులలో మధువులన్ని జుర్రుకొని
ఆ కైపులో లోకాలే మరువని
మనసులో మనసునై మసలన
మనసులో మనసునై మసలనీ
నీ మనిషినై మమతనై మురిసిపోన
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని

నీ కురులే చీకటులై కప్పివేయనీ
ఆ చీకటిలో పగలు రేయి ఒక్కటై పోన
నీ కురులే చీకటులై కప్పివేయనీ
ఆ చీకటిలో పగలు రేయి ఒక్కటై పోనీ
నీ వలపు వాన కురిసి కురిసి తడిసిపోన
నీ వలపు వాన కురిసి కురిసి తడిసిపోన
తడియారని హృదిలో నను మొలకలెత్తన
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని

మల్లెపూల తెల్లదనం మనసు నిండనీ
అల్లరి పడుచుదనం కొల్లబోనీ
మల్లెపూల తెల్లదనం మనసు నిండనీ
అల్లరి పడుచుదనం కొల్లబోనీ
కొల్లగొన్న మనసే నా ఇల్లన
కొల్లగొన్న మనసే నా ఇల్లనీ
చల్లగా కాపురమూ ఉండిపోన
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని


చిత్రం: ఆత్మబలం
సంగీతం:: KV మహాదేవన్
రచన:: ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం:: ఘంటసాల,P.సుశీల

పరుగులు తీసే నీ వయసునకుపరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు
పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు
ఉరకలు వేసే నా మనసునకు ఉసిగొలిపెనులే నీ సొగసు అహాహహ
పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు

ఓయని పిలిచే నా పిలుపునకు ఓయని పలికెను నీ వలపు
ఓహొయని పలికెను నీ వలపు
ఓయని పలికే నీ వలపునకు తీయగ మారెను నా తలపు
తియతీయగ మారెను నా తలపు ఒహొహొహొ హొహొహొ
పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు


తొణకని బెణకని నీ బిగువులతో దోబూచాడెను నా నగవు
ఆహా దోబూచాడెను నా నగవు
దోబూచాడే నా నగవులలో దోరగ పండెను నీ కురులు
దోరదోరగ పండెను నీ పరులు
పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు

లేదనిపించె నీ నడుము అహహ నాదనిపించెను ఈ క్షణము ఒహొ
లేదనిపించె నీ నడుము నాదనిపించెను ఈ క్షణము
ఉందో లేదో ఈ జగము
ఉందువు నీవు నాలో సగము
ఇది నిజము కాదనుము

పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు
ఉరకలు వేసే నా మనసునకు ఉసిగొలిపెనులే నీ సొగసు అహాహహహ
పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు

చిత్రం: ఆత్మబలం
సంగీతం: KV మహాదేవన్
రచన: ఆత్రేయ
గానం:: ఘంటసాల,P.సుశీల

గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి

గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి
నీ కళ్ళల్లో ఉన్నది భలే బడాయి
గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి
నీ కళ్ళల్లో ఉన్నది భలే బడాయీ

బుల్లి కారున్న షోకిలా అబ్బాయి
నీ పోజుల్లో ఉన్నది భలే బడాయి
బుల్లి కారున్న షోకిలా అబ్బాయి
నీ పోజుల్లో ఉన్నది భలే బడాయి

వయసు తోటి దోరదోర సొగసులొస్తాయి
సొగసులతో ఓరఓర చూపులొస్తాయ
వయసు తోటి దోరదోర సొగసులొస్తాయి
సొగసులతో ఓరఓర చూపులొస్తాయి
చూపులతో లేని పోని గీరలొస్తాయి
ఆ గీరలన్ని జారిపోవు రోజులొస్తాయి
బుల్లి కారున్న షోకిలా అబ్బాయి
నీ పోజుల్లో ఉన్నది భలే బడాయి

కుర్రకారు కోరికలు గుర్రాలవంటివి
కళ్ళాలు వదిలితే కదం తొక్కుతాయి
కుర్రకారు కోరికలు గుర్రాలవంటివి
కళ్ళాలు వదిలితే కదం తొక్కుతాయి
పట్టు తప్పినంతనే పరుగే తీస్తాయి
ఒళ్ళు దగ్గరుంచుకుంటే మంచిదబ్బాయీ..ఈ..
గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి
నీ కళ్ళల్లో ఉన్నది భలే బడాయి

మొదట మొదట కళ్ళతోటి మొదలుపెట్టి లడాయి
హృదయమంత పాకుతుంది హుషారైన హాయ
మొదట మొదట కళ్ళతోటి మొదలుపెట్టి లడాయి
హృదయమంత పాకుతుంది హుషారైన హాయి
కలకాలం ఉండదు ఈ పడుచు బడాయి
తొలినాడే చల్లబడి పోవునమ్మాయి
బుల్లి కారున్న షోకిలా అబ్బాయి
నీ పోజుల్లో ఉన్నది భలే బడాయి

కళ్ళు చూసి మోసపోయి కలవరించకు
ఓరచూపు కోరచూపు ఒకటనుకోకు
కళ్ళు చూసి మోసపోయి కలవరించకు
ఓరచూపు కోరచూపు ఒకటనుకోకు
ఇస్తేను హృదయమెంతో మెత్తనైనది
ఎదురుతిరిగితే అదే కత్తి వంటిది
గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి,నీ కళ్ళల్లో ఉన్నది భలే బడాయి
బుల్లి కారున్న షోకిలా అబ్బాయి,నీ పోజుల్లో ఉన్నది భలే బడాయి

చిత్రం: ఆత్మబలం
సంగీతం: KV మహాదేవన్
రచన: ఆత్రేయ
గానం: ఘంటసాల,P.సుశీల

పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదాపాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా

కన్నెగానె బతుకు గడిచిపోతుంది
నన్నెవరేలుకుంటారో అనుకున్నది
జానకి అనుకున్నది శ్రీరామచంద్రుడె చేసుకుంటాడని
విన్నదీ ఒళ్లంతా ఝల్లన్నదీ
నవ మన్మధుని వంటి నాధుని కనులారా
ఒక్కసారి చూడగ వుబలాటపడ్డది
తుమ్మెదా వుబలాటపడ్డది

పెళ్ళి పీటల మీద వెళ్ళి కూర్చున్నది
కళ్లలో.. కాని సిగ్గు కమ్మేసింది
ఓయమ్మా బుగ్గలకుపాకింది

నీ గుండెలోన నేనుండిపోవాలి
నీ అండనే నేను పండిపోవాలి
నా నోముపంట పండాలి
రాముడే రాముడు .. జానకే జానకని
ముందు వెనకందరూ .. మురిసిపోవాలని
జానకి మొక్కుతూ మొక్కుకుంది...

చిత్రం : అక్కా చెల్లెలు
గానం : పి.సుశీల
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్


ఎవ్వరో పాడారు భూపాల రాగం
సుప్రభాతమై
ఎవ్వరో పాడారు భూపాల రాగం
సుప్రభాతమై
కనుగొంటిని ఆ దేవిని
అభినందనం అభినందనం అభినందనం

వాణియై నాకు బాణియై
ఏ దయ నా హృది మీటెనో
వాణియై నాకు బాణియై
ఏ దయ నా హృది మీటెనో
ఆ మూర్తికి స్త్రీ మూర్తికి
అభినందనం అభినందనం అభినందనం

ఉషోదయాన కాంతి తానై తుషార బిందువు నేనై
సప్తస్వరాల హరివిల్లునైతీ
ఉషోదయాన కాంతి తానై తుషార బిందువు నేనై
సప్తస్వరాల హరివిల్లునైతీ
ఆ కాంతికి నా రాగామాలికలర్పిస్తున్న
మీ అందరి కరతాళహారతులర్ధిస్తున్న
నేడే అర్చన సమయం
నా నవ జీవన ఉదయం
ఎదలో మమతా గీతం
గుడిలో గంఠా నాదం
ఇది నా తొలి నైవేద్యం

ఎవ్వరో పాడారు భూపాల రాగం
సుప్రభాతమై

వసంత కాల కోకిలమ్మ జన్మాంతరాల ఋణమా
నీ ఋణం ఏ రీతి చెల్లింతునమ్మా
నా జీవితమే ఇక నీ పదపీఠం
నీ దీవెనలే నాకు మహా ప్రసాదం
నేడే నా స్వర యజ్ఞం
నేడే ఆ శుభలగ్నం
చెలిమే చేసిన భాగ్యం
మదిలో మెదిలే రాగం
ఇక నా బ్రతుకే ధన్యం

ఎవ్వరో పాడారు భూపాల రాగం
సుప్రభాతమై
కనుగొంటిని ఆ దేవిని
అభినందనం అభినందనం అభినందనం

చిత్రం: కోకిలమ్మ
సంగీతం: M S విశ్వనాథన్
సాహిత్యం: ఆత్రేయ
గానం: S P బాల సుబ్రహ్మణ్యం

నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ

నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ నీసరి ఎవరమ్మ
దినమొక రకము గడసరితనము
దినమొక రకము గడసరితనము
నీలో కలవమ్మ నీవొక కళవమ్మ
నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ

నువ్వే నువ్వయ్య నవ్వులరవ్వయ్య నీసరి ఎవరయ్య
దినమొక రకము గడసరితనము
దినమొక రకము గడసరితనము
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య

ఒకే రోజు దినము దినము ఒక గమకం ఒక మధురం
ఒకే రోజు దినము దినము ఒక గమకం ఒక మధురం
ఒక మేఘం క్షణ క్షణము ఒక రూపం ఒక శిల్పం
ఆ సరిగమలు ఆ మధురిమలు
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య

ఒకే వెన్నెల జత జతకు ఒక సౌరు ఒక పోరు
ఒకే వెన్నెల జత జతకు ఒక సౌరు ఒక పోరు
ఒక కౌగిలి ప్రతి రేయి ఒక స్వర్గం ఒక దుర్గం
ఆ జివజివలు ఆ మెలుకువలు
నీలో కలవమ్మ నీవొక కళవమ్మ
నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ

నువ్వే నువ్వయ్య నవ్వులరవ్వయ్య నీసరి ఎవరయ్య
దినమొక రకము గడసరితనము
నీలో కలవమ్మ నీవొక కళవమ్మ
నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ

ప్రతి ఋతువు ఈ ప్రకృతికి ఒక వింత పులకింత
ప్రతి ఋతువు ఈ ప్రకృతికి ఒక వింత పులకింత
మనసుంటే మనకోసం ప్రతి మాసం మధుమాసం
ఋతువుల సొగసు చిగురుల వయసు
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య

నీ కళ్ళు నా కళ్ళు కలిసుంటే విరిజల్లు
నీ కళ్ళు నా కళ్ళు కలిసుంటే విరిజల్లు
మమతలతో మనసల్లిన హరివిల్లే మన ఇళ్ళు
వలపుల జల్లులు పలుపలు వన్నెలు
నీలో కలవమ్మ నీవొక కళవమ్మ
నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ

నువ్వే నువ్వయ్య నవ్వులరవ్వయ్య నీసరి ఎవరయ్య
దినమొక రకము గడసరితనము
దినమొక రకము గడసరితనము

చిత్రం:అందమైన అనుభవం
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: ఆత్రేయ
సంగీతం: M.S.విశ్వనాథన్

Friday, October 21, 2011

తెల్లచీరలో ఎన్ని సిగ్గులోతెల్లచీరలో ఎన్ని సిగ్గులో.. మల్లెపూలలో ఎన్ని పిలుపులో...
పిలుపు పిలుపు లో ఎన్ని వలపులో..వలపు తలపు లో ఎన్ని మలుపులోఓఓ..

తెల్లా తెల్లని చీరలోనా చందమామా పట్ట పగలు వచ్చినావే చందమామా...||2||
సూరీడొచ్చీ రమ్మంటాడే చందమామా ||2||
చూసిందల్లా ఇమ్మంటాడే చందమామా...

||
తెల్లా తెల్లని||

పువ్వు పువ్వు లో ఎన్ని రేఖలో..రేఖ రేఖ లో ఎన్ని రూపులో...||2||
రూపు రూపు లో ఎన్ని చూపులో..చూపు చూపు లో ఎన్ని ఆశలో...
ఆశె నువ్వైతే నువ్వే నేనౌతా...నేనే నువ్వవుతా

||
తెల్లా తెల్లని||

సంజె సంజెకూ ఎన్ని రంగులో..రంగు రంగు లో ఎన్ని కాంతులో..||2||
సృష్టి సృష్టి కీ ఎన్ని మార్పులో..నిన్న రేపు కీ ఎన్ని చేర్పులో...
నిన్నే నువ్వైతే...నేడే నేనౌతా... నేనే నువ్వవుతా

||
తెల్లా తెల్లని||

చిత్రం: బొబ్బిలి పులి
సంగీతం : జెవి రాఘవులు
సాహిత్యం : దాసరి
గానం : బాలు. పి సుశీల

Share

Widgets