Ads 468x60px

Tuesday, July 24, 2007

ఓ ప్రియా!!!
కొన్ని జ్ఞాపకాలు తెరమరుగు కావు
కొన్ని అనుభూతులు నిదురే పొనీవు

కళ్ళు మూసి పడుకునే వేళ
కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమవుతావు

నువ్వు పరిచయమయ్యాక యెన్ని నిదురలేని
రాత్రులు గడిపానో నా అలసిన కళ్ళకు తెలుసు

అసలు నువ్వంటే నాకు యెందుకింత ఇష్టం
ఎంత ఆలోచించినా సమాధానం లేని
ప్రశ్నగానే ఉంది ...........

నీ పెదవులపై చిరునవ్వుని మళ్ళీ మళ్ళీ
చూడాలని నువ్వు పిలవగానే వస్తాను
పరుగు పరుగున...

నీ మధుర స్పర్శకై నా ఊహల రెక్కలపై
ఊరేగుతూ నీ చెంత వాలిపోతాను

మన మధ్య ఉన్నది ఆకర్శన అనుకుంటే
అది నాకు దురదృష్టం

నాలాగే నీ హృదయం స్పందిస్తే
అది నా అదృష్టం

రచన : శ్రీరామ్
poet@yahoo.com
Share

Widgets