Ads 468x60px

Tuesday, January 24, 2012

మూసిన ముత్యాలకేలే


మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగులు ఉం ఉం ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు
మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగులు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు
మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగులు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు


కందులేని మొమునకేలే కస్తూరి
చిందు నీ కొప్పునకేలే చేమంతులు
మందయానమునకేలే మట్టెల మోతలు
మందయానమునకేలే మట్టెల మోతలు
గంధమేలే పైకమ్మని నీమేనికి
మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగులు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు


ముద్దుముద్దు మాటలకేలే ముదములు
నీ అద్దపు చెక్కిలికేలే అరవిరి
ఒద్దిక కూటమికేలే ఏలే ఏలే ఏలేలే
ఒద్దిక కూటమికేలే ఊర్పులు నీకు అద్దమేలే తిరు వేంకటాద్రీశుగూడి
మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగులు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు

చిత్రం : అన్నమయ్య

గానం: ఎస్.పిఃబాలు. చిత్ర

0 comments:

Post a Comment

Share

Widgets