Ads 468x60px

Monday, September 13, 2010

గగనవీణ సరిగమలు పాడగా
గగనవీణ సరిగమలు పాడగా..ఆ..ఆ
నీ జఘనసీమ స్వరజతలనాడగా..ఆ..ఆ
ఫెళఫెళలతో తరుణ కిరణ సంచలిత లలిత శృంగార తటిల్లగ కదలగా..కనులు చెదరగా
కదలిరా..కవితలా..వలపుకే వరదలా

ఓహో..ఓహో..లలితా..నా ప్రేమ కవితా !

మల్లెపువ్వులో మధువు పొంగులా వెల్లువైన కవితా
నీ కన్నెవయసు నా ఇంద్రధనుసుగా కదలిరావె నా లలితా
గున్నమావిలా కన్నెమోవి సన్నాయి పాట వినిపించగా
కవి మనస్సులో తొలి ఉషస్సు నా నుదుట తిలకమే ఉంచగా

నీ అందాలే మకరందాలై..మల్లె సుగంధం నాలో విరిసే
సిగ మల్లె పిలుపులే అందుకో..
సిరి మల్లె తీగవై అల్లుకో..
ఈ మల్లెపూవే నీ సొంతమూ..
కదలిరా..కవితలా..వలపుకే వరదలా

ఓహో..ఓహో..లలితా..నా ప్రేమ కవితా !

వయసుతోటలో మనసుపాటలా వెల్లివిరిసెలే నీ కథా
నా అణువు అణువు నీ వలపు వేణువై ఝల్లుమన్నదీ నా ఎదా
తెలుగుపాటలే జిలుగు పైటలై పరువాలే పలికించగా
పూలఋతువు నీ లేత పెదవిలో పున్నమలై పులకించగా

నీ ఊహలలో నే ఊర్వశినై..నీ కౌగిలికే నే జాబిలినై
నీ కాలిమువ్వ నా కవితగా..
నా దారి దీయనీ మమతగా..
ఈ మల్లెపూలే నా లలితగా..
కదలిరా..కవితలా..వలపుకే వరదలా

ఓహో..ఓహో..లలితా..నా ప్రేమ కవితా !

చిత్రం : మల్లెపువ్వు
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన : వేటూరి
సంగీతం : చక్రవర్తి

మనసా కవ్వించకే నన్నిలా


మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా
ఎదురీదలేక కుమిలేను నేను
సుడిగాలిలో చిక్కిన నావను
మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా!

ఆనాడు వెన్నెల నేనై కరిగాను కౌగిలిలోనా
ఈనాడు చీకటి లాగ మిగిలాను చీకటిలోనా
నేనోడిపోయి గెలుపొందినాను
నేనోడిపోయి గెలిపొందినాను
గెలిచానని నవ్వనా... ఏడ్వనా...
మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా!

మోముపై ముంగురులేమో వసివాడి మల్లియలాయే
గుండెలో కోరికలన్నీ కన్నీటి చారికలాయే
తీవె
కైనా కావాలి తోడు
తీవె
కైనా కావాలి తోడు
నా జీవితం శాపమా పాపమా
మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా!చిత్రం: పండంటి కాపురం
గానం: P సుశీల

రచన: గోపి
సంగీతం: కోదండపాణి

రాందాస్ మాలీశ్మాలీష్... మాలీష్...

అరె హా హా...మాలీష్...
అరె హే హే హో హా మాలీష్...
రాందాస్ మాలీష్...నిమ్నూన్ మాలీష్
చాలంజీ మాలీషు... చాన్నాళ్ళ సర్వీసు...
హెయ్..చాలంజి మాలీషు... చాన్నాళ్ళ సర్వీసు...
రాందాసు మాలీషండోయ్...మాలీష్...
మాలీష్..మాలీష్..మాలీష్....మాలీష్. మా మా....

అరె హా అరె హో
మాలీషు చేస్తుంటె బాలీసు మీద నువ్వు తొంగున్న హాయుంటది...
అరెహా తల మీద చెయ్యేసి జుంబాంబ దరువేస్తె డుం..డుం..డుం...
తల మీద చెయ్యేసి జుంబాంబ దరువేస్తె రంబొచ్చి రమ్మంటదీ...
అరె ఒళ్ళంత జిల్లంటదీ..హా..ఓహో..ఒ అనిపిస్తదీ...
అరె ఒళ్ళంత జిల్లంటదీ...షమ్మ..ఓహో..ఒ అనిపిస్తదీ...
అమ్మ తోడు.. నిమ్మ నూనే...అంట గానే.. తస్సదియ్యా...
అమ్మ తోడు నిమ్మ నూనే...అంట గానే తస్సదియ్యా...
అబ్బోసి తబ్బిబ్బులే....మాలీష్..

మాలీష్... మాలీష్...
రాందాస్ మాలీష్...నిమ్నూన్ మాలీష్


అరె హో..తల బిరుసు బుఱ్ఱైన మన చేయి పడగానె మహ తేలికైపోతదీ...
అరె హా... పొద్దంత పని చేసి ఒళ్ళంత బరువైతె మాలీషు మందౌతదీ..
అరె సంపంగి నూనుంది రాజ్జా....అరె సమ్మ సమ్మ గుంటాది రాజా..
అరె సంపంగి నూనుంది రాజా...మహ సమ్మ సమ్మ గుంటాది రాజా..
హ చెవిలోన.. చమురేసీ..చెయి మూసి.. గిలకొడితే...హమ్మా....
హబ్బ....చెవిలోన చమురేసి..చెయి మూసి గిలకొడితే సంగీతమినిపిస్తదీ...
సా..సరి..గా..అ మా..పా..మద..పని..మసా...
సరిగమపదనిని..సరిగమపదనిని..సా....


అరె హో మాలీష్...అరె హో మాలీష్...
హెయ్..చాలంజి మాలీషు... చాన్నాళ్ళ సర్వీసు...
రాందాసు మాలీషండోయ్...మాలీష్...మాలీష్..
రాందాస్ మాలీష్...నిమ్నూన్ మాలీష్

చిత్రం : మల్లెపువ్వు
గానం : చక్రవర్తిసంగీతం : చక్రవర్తి
రచన: ఆరుద్ర

ఏ తీగ పువ్వునొ


ఏ తీగ పువ్వునొ
ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
అప్పిడన్న అర్ధం కాలేదా
ఏ తీగ పువ్వునొ
ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

మనసు మూగది మాటలు రానిది
మమత ఒకటే అది నేర్చినది
ఆహ అప్పుడియ పెద్ద అర్దం అయినట్టు
బాషలేనిది బందమున్నది
మన ఇద్దరిని జత కూర్చినది
మన ఇద్దరిని జత కూర్చినది

ఏ తీగ పువ్వునొ
ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

వయసే వయసును పలకరించినది
వలదన్నా అది నిలువకున్నది
ఏ నీ రొంబ అలహారిక్కే ఆ రొంబ అంటే
ఎల్లలు యేవి వొల్లలన్నది
నీదీ నాదోక లొకం అన్నది
నీదీ నాదోక లొకం అన్నది

ఏ తీగ పువ్వునొ
ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

తొలి చూపే నను నిలవేసినది మరుమాపై అది కలవరించినది
నల్ల పొన్ను అంటే నల్ల పిల్ల
మొదటి కలయికే ముడివేసినది
తుది దాకా ఇధి నిలకడైనది
తుది దాకా ఇధి నిలకడైనది

ఏ తీగ పువ్వునొ
ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

చిత్రం: మరో చరిత్ర
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, పి.సుశీల

మనసు పలికే...
మనసు పలికే మనసు పలికే
మౌనగీతం మౌనగీతం
మనసు పలికే మౌన గీతం నీదే
మమతలొలికే మమతలొలికే
స్వాతిముత్యం స్వాతిముత్యం
మమతలొలికే స్వాతిముత్యం నీవే
అణువు అణువు ప్రణయ మధువు
అణువు అణువు ప్రణయ మధువు
తనువు సుమధనువు
మనసు పలికే మౌన గీతం నీదే
మమతలొలికే స్వాతిముత్యం నీవే

శిరసుపై నీ గంగనై మరుల జలకాలాడనీ
మరుల జలకాలాడనీ
సగము మేను గిరిజనై పగలు రేయి ఒదగనీ
పగలు రేయి ఒదగనీ
హృదయ మేళనలో మధుర లాలనలో
హృదయ మేళనలో మధుర లాలనలో
వెలిగిపోని రాగ దీపం
వెలిగిపోని రాగ దీపం వేయి జన్మలుగా

మనసు పలికే మౌన గీతం నీదే
మమతలొలికే స్వాతిముత్యం నీవే

కానరానీ ప్రేమకే ఓనమాలు దిద్దనీ
ఓనమాలు దిద్దనీ
పెదవిపై నీ ముద్దునై మొదటి తీపి అద్దనీ
మొదటి తీపి
లలిత యామినిలో కలల కౌముదిలో
లలిత యామినిలో కలల కౌముదిలో
కరిగిపోని కాలమంతా
కరిగిపోని కాలమంతా కౌగిలింతలుగా

మనసు పలికే మనసు పలికే
మౌనగీతం మౌనగీతం
మనసు పలికే మౌన గీతం నీదే
మమతలొలికే మమతలొలికే
స్వాతిముత్యం స్వాతిముత్యం
మమతలొలికే స్వాతిముత్యం నీవే
అణువు అణువు ప్రణయ మధువు
అణువు అణువు ప్రణయ మధువు
తనువు సుమధనువు


చిత్రం: స్వాతిముత్యం
గానం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్.జానకి
రచన : సి.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం: ఇళయరాజా

Friday, June 25, 2010

మేఘమా దేహమా
మేఘమా దేహమా .. మెరవకే ఈక్షణం

మెరిసినా కురిసినా .. కరుగు నీ జీవనం

మేఘమా దేహమా .. మెరవకే ఈక్షణం
మెరిసినా కురిసినా .. కరుగునీ ..
మెరిసినా కురిసినా కరుగు నీ జీవనం


మెరుపులతో పాటు ఉరుములుగా
దని రిస రిమ దని స దని ప గ

మూగబోయే జీవస్వరములుగా
వేకువ ఝామున వెన్నెల మరకలుగా
రేపటి వాకిట ముగ్గులుగా
స్మృతిలో మిగిలే నవ్వులుగా
వేసవిలో మంచు పల్లకిగా

మేఘమా దేహమా .. మెరవకే ఈక్షణం
మెరిసినా కురిసినా .. కరుగు నీ జీవనం

పెనుగాలికి పెళ్ళి చూపు
పువ్వు రాలిన వేళా
కల్యాణంఅందాకా ఆరాటం .. ఆశలతో పేరంటం
నాకొక పూమాల తేవాలి నువ్వు
నాకొక పూమాల తేవాలి నువ్వు
అది ఎందుకో ...

మేఘమా దేహమా .. మెరవకే ఈక్షణం

మెరిసినా కురిసినా .. కరుగు నీ జీవనం

చిత్రం : మంచుపల్లకి
గానం : ఎస్.జానకి.
రచన : వేటూరి
సంగీతం : రాజన్ నాగేంద్రఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తు ఉంటావొ
అనుకుంటు ఉంటాను ప్రతి నిముషము నేను


నా గుండె ఏనాడో చేజారిపోయింది
నీ నీడగా మారి నా వైపు రానంది
దూరాన్న ఉంటూనే ఎం మాయ చేసావొ


ఈ వేళలో నీవు ఎం చేస్తు ఉంటావొ
అనుకుంటు ఉంటాను ప్రతి నిముషము నేను


నడిరేయిలో నీవు నిదరైన రానీవు
గడిపేదెలా కాలము...గడిపేదెలా కాలము
పగలైన కాసేపు పనిచేసుకోనీవు
నీ మీదనే ధ్యానము..నీ మీదనే ధ్యానము
ఏ వైపు చూస్తున్నా నీ రూపే తోచింది
నువు కాక వేరేది కనిపించనంటుంది
ఈ ఇంద్రజాలాన్ని నీవేనా చేసింది


నీ పేరులో ఏదో ప్రియమైన కైపుంది
నీ మాట వింటూనె ఏం తోచనీకుంది
నీ మీద ఆశేదో నను నిలవనీకుంది
మతిపోయి నేనుంటే నువు నవ్వుకుంటావు


ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తు ఉంటావొ
అనుకుంటు ఉంటాను ప్రతి నిముషము నేను

చిత్రం : గులాబి
గానం : సునీత
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
సంగీతం : శశి ప్రీతం

కుశలమా.. నీకు కుశలమేనా
కుశలమా.. నీవు కుశలమేనా? -
మనసు నిలుపుకోలేక మరీ మరీ అడిగాను - అంతే
అంతే - అంతే..
కుశలమా.. నీవు కుశలమేనా? -
ఇన్నినాళ్ళు వదలలేక ఏదో ఏదో వ్రాశాను - అంతే
అంతే - అంతే.. // కుశలమా //


చిన్న తల్లి ఏమంది? - నాన్న ముద్దు కావాలంది
పాలుగారు చెక్కిలి పైన - పాపాయికి ఒకటి
తేనెలూరు పెదవులపైన - దేవిగారికి ఒకటి
ఒకటేనా.. ఒకటేనా.. - ఎన్నైనా.. ఎన్నెన్నో..
మనసు నిలుపుకోలేక - మరీ మరీ అడిగాను.. అంతే
అంతే.. అంతే.. // కుశలమా //


పెరటిలోని పూలపాన్పు - త్వర త్వరగా రమ్మంది.
పొగడ నీడ పొదరిల్లో - దిగులు దిగులుగా ఉంది.
ఎన్ని కబురులంపేనో - ఎన్ని కమ్మలంపేనో
పూలగాలి రెక్కలపైనా - నీలిమబ్బు పాయలపైనా
అందేనా.. ఒకటైనా.. - అందెనులే తొందర తెలిసెనులే
ఇన్నినాళ్ళు వదలలేక - ఏదో ఏదో అన్నాను
అంతే .. అంతే...

చిత్రం : బలిపీఠం
గానం : ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం, పి. సుశీల
రచన : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
సంగీతం : చక్రవర్తి


గా మా రీ గమగస
మగస గస నీసానిదమగ
దమగ మగ సరీసాని
గమాగానీ గమాగ మదామ
దనీద నిసానిరీవేదం అణువణువున నాదం
వేదం అణువణువున నాదం
నా పంచప్రాణాల నాట్యవినోదం
నాలో రేగేనెన్నో హంసానందీ రాగాలై
వేదం , వేదం అణువణువున నాదం


సాగరసంగమమే ఒక యోగం
నిరిసనిదమగా గదమగరిసనీ
నిరిసనిదమగా
మదనిసరీ సగారి మగదమ
గమద నిసాని దనిమద గమ రిగస
సాగరసంగమమే ఒక యోగం
క్షార జలధులే క్షీరములాయే
ఆ మధనం ఒక అమృతగీతం
జీవితమే చిరనర్తనమాయే
పదమలు తామే పెదవులు కాగా
పదమలు తామే పెదవులు కాగా
గుండియలే అందియలై మ్రోగ
వేదం అణువణువున నాదం


ఆ ఆ ఆ మాతృదేవోభవా
పితృదేవోభవా
ఆచార్య దేవోభవా, ఆచార్య దేవోభవా
అతిధి దేవోభవా, అతిధి దేవోభవా

ఎదురాయె గురువైన దైవం
ఎదలాయె మంజీర నాదం
గురు తాయె కుదురైన నాట్యం
గురు దక్షిణైపోయే జీవం
నటరాజ పాదాన తలవాల్చనా
నయనాభిషేకాన తరియించనా
నటరాజ పాదాన తలవాల్చనా
నయనాభిషేకాన తరియించనా
సుగమము రసమయ
సుగమము రసమయ నిగమము భరతముగానా

వేదం అణువణువున నాదం
నా పంచప్రాణాల నాట్యవినోదం
నాలో రేగేనెన్నో హంసానందీ రాగాలై


జయంతితే సుకృతినో
రస సిద్దా: కవీశ్వరాః
నాస్తిక్లేతేశాం యశ: కాయే
జరామరణజంచ భయం
నాస్తి జరామరణజంచ భయం
నాస్తి జరామరణజంచ భయం

చిత్రం : సాగరసంగమం
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం , ఎస్.పి.శైలజ
రచన: వేటూరి
సంగీతం : ఇళయరాజా

ఏమని నే చెలి పాడుదునోఏమని నే .. చెలి పాడుదునో
తికమకలో .. ఈ మకతికలో
తోటలలో .. పొదమాటులలో .. తెర చాటులలో

ఏమని నే .. మరి పాడుదునో
తికమకలో .. ఈ మకతికలో

నవ్వు .. చిరునవ్వు .. విరబూసే పొన్నలా
ఆడు .. నడయాడు .. పొన్నల్లో నెమలిలా
పరువాలే పార్కుల్లో .. ప్రణయాలే పాటల్లో

నీ చూపులే నిట్టూర్పులై .. నా చూపులే ఓదార్పులై
నా ప్రాణమే నీ వేణువై .. నీ ఊపిరే నా ఆయువై
సాగే .. తీగసాగే .. రేగిపోయే .. లేత ఆశల కౌగిట

ఏమని నే .. మరి పాడుదునో
తికమకలో .. ఈ మకతికలో

చిలకా .. గోరింకా .. కలబోసీ కోరికా
పలికే .. వలపంతా .. మనదేలే ప్రేమికా
దడపుట్టే పాటల్లో .. నీ దాగుడు మూతల్లో

నవ్విందిలే బృందావనీ .. నా తోడుగా ఉన్నావని
ఊగే .. తనువులూగే .. వణకసాగే .. రాసలీలలు ఆడగ

ఏమని నే .. మరి పాడుదునో
తొలకరిలో .. తొలి అల్లరిలో .. మన అల్లికలో
ఏమని నే .. చెలి పాడుదునో
తికమకలో .. ఈ మకతికలో

చిత్రం : మంత్రిగారి వియ్యంకుడు
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం , ఎస్.జానకి
సంగీతం : ఇళయరాజా

ఆమని పాడవే హాయిగా...undefined

ఆమని పాడవే హాయిగా మూగవై పోకు ఈ వేళ
రాలేటి పూలా రాగాలతో పూసేటి పూలా గంధాలతో
మంచు తాకి కోయిల మౌనమైన వేళల

ఆమని||

వయస్సులో వసంతమే ఉషస్సులా జ్వలించగా
మనస్సులో నిరాశలే రచించెలే మరీచికా
పదాల రాయగా స్వరాల సంపద
తరాల నా కధ క్షణాలదే కదా గతించి పోవు గాధ నేనని

ఆమని||

శుకాలతో పికాలతో ధ్వనించినా మధోదయం
దివి భువి కలా నిజం సృశి,చిన మహోదయం
మరో ప్రపంచమే మరింత చేరువై నివాళి కోరినా ఉగాది వేళలో
గతించి పోని గాధ నేనని

ఆమని||


చిత్రం : గీతాంజలి

గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

రచన : వేటూరి

సంగీతం : ఇళయరాజా


Saturday, April 3, 2010

తెలుగు జాతి మనది
తెలుగు జాతి మనది
నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

తెలంగాణ నాది
రాయలసీమ నాది
సర్కారు నాది
నెల్లూరు నాది

అన్నీ కలసిన తెలుగునాడు
మనదే మనదే మనదేరా
తెలుగు జాతి మనది
నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

ప్రాంతాలు వేరైనా
మన అంతరంగ మొకటేనన్న
యాసలు వేరుగవున్న
మన భాష తెలుగు భాషన్న

వచ్చిండన్న వచ్చారన్న
వచ్చిండన్న వచ్చారన్న
వరాల తెలుగు ఒకటేనన్న

మహాభారతం పుట్టింది రాణ్మమాహేంద్రవరంలో
భాగవతం వెలిసింది ఏకశిలా నగరంలో
ఈ రెంటిలోన ఏదికాదన్న
ఇన్నాళ్ళ సంస్కృతీ నిండు సున్న
తెలుగు జాతి మనది
నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

పోచంపాడు ఎవరిది
నాగార్జునసాగరమేవరిది
మూడు కొండ్రలూ కలిసి దున్నిన
ముక్కరు పంటలు బండ్లకెత్తిన
అన్నపూర్ణమ్మ కన్నబిడ్డలే ఐదుకోట్ల తెలుగువారిది.
తెలుగు జాతి మనది
నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

సిపాయి కలహం విజృంభించ నరసింహాలై గర్జించాము
స్వతంత్ర భారత్‌కి జై
గాంధి నెహ్రూల పిలుపు నందుకొని సత్యాగ్రహాలు చేసాము
వందేమాతరం వందేమాతరం
స్వరాజ్యసిద్ధి జరిగిన పిమ్మట స్వరాష్ట్రమును సాధించాము
జై విశాలాంధ్ర

దేశభక్తితో తెలుగువారికి ధిటే లేదనిపించాము
ఇంటిలోన అరమరికలు వుంటె ఇల్లెక్కి చాటాలా
కంటిలోన నలక తీయాలంటె కనుగ్రుడ్డులు పెరికివేయాలా
పాలు పొంగు మన తెలుగు గడ్డను పగులగొట్టవద్దు
నలుగురిలో మన జాతి పేరును నవ్వులపాలు చెయ్యొద్దు

తెలుగు జాతి మనది
నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

తెలంగాణ మనది
రాయలసీమ మనది
సర్కారు మనది
నెల్లూరు మనది

అన్నీ కలసిన తెలుగునాడు
మనదే మనదే మనదేరా
తెలుగు జాతి మనది
నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

చిత్రం :తల్లా! పెళ్లామా!
గానం : ఘంటసాల
రచన : సి.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం : టి.వి.రాజు

అర్రే ఏమైంది....

అరె ఏమైందీ
అరె ఏమైందీ ఒక మనసుకి రెక్కలొచ్చి ఎక్కడికొ ఎగిరిందీ
అది ఏమైందీ తన మనిషిని వెతుకుతు ఇక్కడొచ్చి వాలిందీ
కల కాని కల ఏదో కళ్ళెదుటే నిలిచింది
అది నీలో మమతని నిద్దురలేపింది
అరె ఏమైందీ ఒక మనసుకి రెక్కలొచ్చి ఎక్కడికొ ఎగిరిందీ
అది ఏమైందీ

నింగి వంగి నేల తోటి నేస్తమేదొ కోరింది
నేల పొంగి నింగి కోసం పూల దోసెలిచ్చింది
పూలు నేను చూడలేను
పూజలేమి చేయలేను
నేలపైన కాళ్ళు వేరు
నింగి వైపు చూపు వేరు
కన్నెపిల్ల కళ్ళలోకి ఎన్నడైన చూసావో
కానరాని గుండెలోకి కన్నమేసి వచ్చావో
అది దోచావూ


ఈడులోన వాన చినుకు పిచ్చిమొలక వేసింది
పాడలేని గొంతులోనా పాట ఏదొ పలికింది
గుండె ఒక్కటున్న చాలు గొంతు తానె పాడగలదు
మాటలన్ని దాచుకుంటే పాట నీవు రాయగలవు
రాతరాని వాడి రాత దేవుడేమి రాసాడో
చేతనైతె మార్చి చూడు వీడు మారిపోతాడు
మనిషవుతాడూ

అరె ఏమైందై ఒక మనసుకి రెక్కలొచ్చి ఎక్కడికొ ఎగిరిందీ
అది ఏమైందీ తన మనిషిని వెతుకుతు ఇక్కడొచ్చి వాలిందీ
కల కాని కల ఏదో కల్లెదుతే నిలిచింది
అది నీలో మమతని నిద్దురలేపింది

చిత్రం : ఆరాధన
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్.జానకి
రచన :వేటూరి
సంగీతం : ఇళయరాజా

ఎ కులమూ నీదంటే ..

ఏ కులము నీదంటే గోకులము నవ్వింది
మాధవుడు యాదవుడు మా కులమే లెమ్మంది
ఏ కులము నీదంటే గోకులము నవ్వింది
మాధవుడు యాదవుడు మా కుల్కమే లెమ్మంది

ఏడు వర్ణాలు కలిసి ఇంద్రధనస్సవుతాది
అన్నీ వర్ణాలకు ఒకటే ఇహము పరముంటాది
ఏడు వర్ణాలు కలిసి ఇంద్రధనస్సవుతాది
అన్నీ వర్ణాలకు ఒకటే ఇహము పరముంటాది

ఏ కులము నీదంటే గోకులము నవ్వింది
మాధవుడు యాదవుడు మా కుల్కమే లెమ్మంది

ఆది నుంచి ఆకాశం మూగది
అనాదిగా తల్లి ధరణి మూగది
నడుమ వచ్చి ఉరుముతాయి మబ్బులు
నడుమ వచ్చి ఉరుముతాయి మబ్బులు
ఈ నడమంత్రపు మనుషులకే మాటలు... ఇన్ని మాటలు

ఏ కులము నీదంటే గోకులము నవ్వింది
మాధవుడు యాదవుడు మా కులమే లెమ్మంది

***

చిత్రం: సప్తపది
గానం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం, ఎస్ జానకి
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
రచన: వేటూరి

కమ్మనీ ఈ ప్రేమలేఖనేకమ్మనీ ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హ్రుదయమే
ప్రియతమా నీవచట కుశలమా నేనిచట కుశలమే
ఉహాలన్ని పాటలే కనుల తోటలో
తొలి కలల కవితలే మాట మాటలొ

ఒహోకమ్మని ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హ్రుదయమే
ప్రియతమ నీవచట కుశలమా నేనిచట కుశలమే


గుండెల్లో గాయమేదొ చల్లంగా మానిపోయే
మాయ చేసే ఆ మాయే ప్రేమాయే
ఎంత గాయమైన గాని నా మేనికేమిగాదు
పువ్వు సోకి నీ సోకు కందేనే
వెలికి రాని వెర్రి ప్రేమ కన్నీటి ధారలోన కరుగుతున్నది
నాదు శోకమోపలేక నీ గుండె బాధ పడితే తాళనన్నది
మనుషులెరుగలేరు మామూలు ప్రేమ కాదు
అగ్ని కంటే స్వచ్ఛమైనది


మమకారమే ఈ లాలి పాటగా రాసేది హృదయమా
ఉమాదేవి గా శివుని అర్ధ భాగమై నా లోన నిలువుమా

శుభ లాలి లాలి జో లాలి లాలి జో ఉమా దేవి లాలి లాలి జో లాలి లాలి జో
మమకారమే ఈ లాలి పాటగా రాసేది హృదయమా నా హృదయమా

చిత్రం : గుణ
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం,ఎస్.పి.శైలజ
సంగీతం : ఇళయరాజా

కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయికొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి
కోటి రాగాలు ఉన్నాయి
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి
కోటి రాగాలు ఉన్నాయి
మనసులో ధ్యానం మాటలో మౌనం
మనసులో ధ్యానం మాటలో మౌనం

మనసుమాటకందని నాడు మధురమైన పాటవుతుంది
మధురమైన వేదనలోనే పాటకు పల్లవి పుడుతుంది
మనసుమాటకందని నాడు మధురమైన పాటవుతుంది
మధురమైన వేదనలోనే పాటకు పల్లవి పుడుతుంది
పల్లవించు పడుచుదనం పరుచుకున్న మమతలు చూడు
పల్లవించు పడుచుదనం పరుచుకున్న మమతలు చూడు
పసితనాల తొలివేకువూలో ముసురుకున్న మబ్బులు చూడు
అందుకే ధ్యానం అందుకే మౌనంఅందుకే ధ్యానం అందుకే మౌనం

కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి
కోటి రాగాలు ఉన్నాయి
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
మనసులో ధ్యానం మాటలో మౌనం

కొంటెవయసు కోరికలాగా గోదారి ఉరకలు చూదు
ఉరకలేక ఊగిసలాడే పడవకున్న బంధం చూడు
కొంటెవయసు కోరికలాగా గోదారి ఉరకలు చూదు
ఉరకలేక ఊగిసలాడే పడవకున్న బంధం చూడు
ఒడ్డుతోనో నీటితోనో పడవ ముడిపడి ఉండాలి
ఒడ్డుతోనో నీటితోనో పడవ ముడిపడి ఉండాలి
ఎప్పుడే ముడి ఎవరితో పడి పడవ పయనం సాగునో మరి
అందుకే ధ్యానం అందుకే మౌనంఅందుకే ధ్యానం అందుకే మౌనం

కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి
కోటి రాగాలు ఉన్నాయి
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
మనసులో ధ్యానం మాటలో మౌనం
కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి

చిత్రం : గోరింటాకు
గానం : పి.సుశీల, ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన : వేటూరి
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

ఆకాశమా నీవెక్కడ

Aakasama Neevekkad...ఆకాశమా నీవెక్కడ
అవనిపైనున్న నేనెక్కడ
ఏ రెక్కలతో ఎగిసి వచ్చినా
నిలువగలనా నీ పక్కన ||ఏ రెక్కలతో||
ఆకాశమా నీవెక్కడ
అవనిపైనున్న నేనెక్కడ

నీలాల గగనాల ఓ జాబిలి
నిను నిరుపేద ముంగిట నిలిపేదెలా ||నీలాల||

ముళ్ళున్న రాళ్లున్న నా దారిలో
నీ చల్లని పాదాలు సాగేదెలా
నీ మనసన్నది నా మది విన్నది
నిలిచిపోయింది ఒక ప్రశ్నలా
నిలిచిపోయింది ఒక ప్రశ్నలా

ఆకాశమా లేదక్కడ
ఆకాశమా లేదక్కడ
అది నిలిచి ఉంది నీ పక్కన
వేల తారకలు తనలో ఉన్నా
వేల తారకలు తనలో ఉన్నా
నేలపైనే తన మక్కువ ||ఆకాశమా||

వెల లేని నీ మనసు కోవెలలో
నను తలదాచుకోని చిరు వెలుగునై ||వెల లేని||
వెను తిరిగి చూడని నీ నడకలో
నను కడ దాక రాని నీ అడుగునై
మన సహ జీవనం వెలిగించాలిలే
సమతా కాంతులు ప్రతి దిక్కున
సమతా కాంతులు ప్రతి దిక్కున

ఆకాశమా నీవెక్కడ
అది నిలిచి ఉంది నా పక్కన
వేల తారకలు తనలో ఉన్నా
నేలపైనే తన మక్కువ
ఈ నేల పైనే తన మక్కువ

చిత్రం : వందేమాతరం
గానం : ఎస్.జానకి, ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన : సి.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం :వందేమాతరం శ్రీనివాస్

ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లుమంటూ

Get this widget | Track details | eSnips Social DNAఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు మంటు మెరుపల్లే తుల్లు
ఝల్లు ఝల్లు ఝల్లున ఉప్పొంగు నింగి వొల్లు
నల్ల మబ్బు చల్లనీ చల్లని చిరు జల్లు
నల్ల మబ్బు చల్లనీ చల్లని చిరు జల్లు
పల్లవించనీ నేలకు పచ్చని పరవళ్ళు

ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు మంటు మెరుపల్లే తుల్లు
ఝల్లు ఝల్లు ఝల్లున ఉప్పొంగు నింగి వొల్లు
వెల్లువొచ్చి సాగనీ తొలకరి అల్లర్లు
వెల్లువొచ్చి సాగనీ తొలకరి అల్లర్లు
ఎల్లలన్నవే ఎరగని వేగంతో వెళ్ళు

ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు మంటు మెరుపల్లే తుల్లు
ఝల్లు ఝల్లు ఝల్లున ఉప్పొంగు నింగి వొల్లు

లయకే నిలయమై నీపాదం సాగాలి
మళయానిల గతిలో సుమ బాలగ తూగాలి
వలలో ఒదుగునా విహరించే చిరుగాలి
సెలయేటికి నటనం నేర్పించే గురు వేడి
తిరిగే కాలానికీ
ఆఅ ఆఆ ఆ
తిరిగే కాలానికీ తీరొకటుంది
అది నీ పాఠానికి దొరకను అంది
నటరాజ స్వామి జటాజూటిలోకి చేరకుంటె
విరుచుకుపడు సురగంగకు విలువేముంది విలువేముందీ

ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు మంటు మెరుపల్లే తుల్లు
ఝల్లు ఝల్లు ఝల్లున ఉప్పొంగు నింగి వొల్లు

దూకే అలలకూ ఏ తాళం వేస్తారు
ఆహహ
కమ్మని కలల పాట ఏ రాగం అంటారు
ఉం ఉం
అలలకు అందునా ఆశించిన ఆకాశం
కలలా కరగడమా జీవితాన పరమార్ధం
వద్దని ఆపలేరు ఆఅ ఆఅ..
వద్దని ఆపలేరు ఉరికే ఊహని
హద్దులు దాటరాదు ఆశల వాహిని
అదుపెరుగని ఆటలాడు వసంతాలు వలదంటే
విరి వనముల పరిమళముల విలువేముంది విలువేముందీ

ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు మంటు మెరుపల్లే తుల్లు
ఝల్లు ఝల్లు ఝల్లున ఉప్పొంగు నింగి వొల్లు
నల్ల మబ్బు చల్లనీ చల్లని చిరు జల్లు
వెల్లువొచ్చి సాగనీ తొలకరి అల్లర్లు
పల్లవించనీ నేలకు పచ్చని పరవళ్ళు
ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు మంటు మెరుపల్లే తుల్లు
ఝల్లు ఝల్లు ఝల్లున ఉప్పొంగు నింగి వొల్లు

చిత్రం : స్వర్ణకమలం
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, పి.సుశీల
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
సంగీతం : ఇళయరాజా

లలితా ప్రియ కమలం విరిసినది

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


లలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ (2)
కన్నుల కొలనిడి..ఆ

ఉదయ రవికిరణం మెరిసినదీ ఊహల జగతిని .. ఆ (2)

అమృతకలశముగా ప్రతినిమిషం (2)
కలిమికి దొరకని చెలిమిని కురిసిన అరుదగు వరమిది
|లలిత|


రేయీ పగలూ కలిపే సూత్రం సాంధ్యరాగం కాదా నీలో నాలో పొంగే ప్రణయం
నెలా నింగీ కలిపే బంధం ఇంద్రచాపం కాదా మన స్నేహం ముడివేసే పరువం

కలల విరులవనం మన హృదయం (2)
వలచిన ఆమని కూరిమి మీరగ చేరిన తరుణం


కోటి తలపుల చివురులు తొడిగెను తేటి స్వరముల మధువులు చిలికెను
తీపి పలుకుల చిలకల కిలకిల తీగ సొగసుల తొణికిన మిలమిల
పాడుతున్నది ఎదమురళి ఈ రాగ చరితరగల మ్రుదురవళీ
తూగుతున్నది మరులవనీ లేత విరి కులుకుల నటనగని
వేల మధుమాసముల పూల ధరహాసముల మనసులు మురిసెను
|లలిత |కన్నుల కొలనిడి..ఆ ఉదయ రవికిరణం మెరిసినదీ
కోరే కోవెల ద్వారం నీవై చేరుకోగ కాదా నీకై మ్రొగే ప్రాణం ప్రణవం
తీసే స్వాసే ధూపం చూసే చూపే దీపం కాదా మమకారం నీ పూజా కుసుమంమనసు హిమగిరిగా మారినదీ (2)
కలసిన మమతల స్వరజతి పశుపతి పదగతి కాగా
మేని మలుపుల చెలువపు గమనము వీణపలికిన జిలిబిలి గమకము
కాలి మువ్వగ నిలిచెను కాలము పూల పవనము వేసెను తాళము

గేయమైనది తొలి ప్రాయం రాయమని మాయని మధుకావ్యం
స్వాగతించెను ప్రేమ పదం సాగినది ఇరువురి బ్రతుకురధం
కోరికల తారకల సీమలకు చేరుకొనె వడి వడి పరువిడి
ఉదయ రవికిరణం మెరిసినదీ ఊహల జగతిని ఆ
|లలిత|


చిత్రం : రుద్రవీణ

గానం : జేసుదాస్ , చిత్ర

సంగీతం : ఇళయరాజా


Share

Widgets