Ads 468x60px

Thursday, October 18, 2007

లిఖే జొ ఖత్ తుజె

లిఖె జొ ఖత్ తుజె
వొహ్ తేరీ యాద్ మెన్
హజారొన్ రంగ్ కే
నజారె బన్ గయే

సవేర జబ్ హువా
తొ ఫూల్ బన్ గయే
జో రాత్ ఆయి తొ
సితారె బన్ గయే

కొయీ నగ్మ కహీన్ గూంజా
కహన్ దిల్ మైన్
యే తిఉ ఆయి
కహిన్ చత్కి కలీ కోయీ
మైన్ యెహ్ సంజా, తూ షర్మాయీ
కొయీ ఖుష్బూ కహీన్ బిఖ్రీ
లగా యెహ్ జుల్ఫ్ లెహ్రాయీ

లిఖె జొ ఖత్ తుఝే...

ఫిజా రంగీన్, అదా రంగీన్
యెహ్ ఇత్లానా, యెహ్ షర్మానా
యెహ్ అంగ్డాయీ, యెహ్ తణాయీ
యెహ్ తర్సా కర్, చలె జానా
బనా దే గా నహీ కిస్కో
జవాన్ జదూ యెహ్ దీవనా

లిఖె జొ ఖత్ తుజె..

జహన్ తూ హై, వహన్ మైన్ హూన్
మెరే దిల్ కీ తు ధడ్కన్ హై
ముసాఫిర్ మైన్ తు మంజిల్ హై
మైన్ ప్యాసా హూన్ తు సావన్ హై
మెరీ దునియా యెహ్ నజ్రె హైన్
మెరీ జన్నత్ యెహ్ దామన్ హై

లిఖె జొ ఖత్ తుఝె...


చిత్రం : కన్యాదాన్
గానం : మొహమద్ రఫీ

1 comments:

  1. One of my all time favs!! Thanks for the video link Jyothi gaaru!

    ReplyDelete

Share

Widgets