Ads 468x60px

Thursday, January 18, 2007

ఏయ్ జాతే హుయే లమ్హే

ఏయ్ జాతే హుయే లమ్హే జర టహ్ రో జర టహ్ రో
మైన్ భీ తో చల్తా హూ జర ఉన్సే మిల్తా హూ
జొ ఎక్ బాత్ దిల్ మే హై ఉన్సే కహూ
తో చలూ తో చలూ ఉ ఉ ఉ తో చలూ తో చలూ తొ చలూ-2-
ఏయ్ జాతే హుయే లమ్హే జర టహ్ రో జర టహ్ రో..


ఉన్కె చెహ్రే కి యే నర్మియాన్ ఉన్కె జుల్ఫో కి యే బద్లియాన్
ఉన్కి ఆంఖో కె రోషన్ దియే ఉన్కె హోంటో కి యే సుర్ఖియాన్-2-
సబ్ ఉన్కే హై జల్వే, మై చల్నే సే పహ్లే
సాన్సో మే ఆంఖో మే ఖ్వాబో మే యాదో మే
ఔర్ ఇస్ దిల్మె ఉన్కో చుపాకే రఖూ
తొ చలూ తొ చలూ ఉ ఉ ఉ తొ చలూ తొ చలూ తొ చలూ
ఏయ్ జాతే హుయే లమ్హే జర టహ్ రో జర టహ్ రో


మై కహీ భీ రహూ ఏయ్ సనం, ముజ్కో హై జిందగీ కీ కసం
ఫాస్లే ఆతే జాతే రహే ప్యార్ లేకిన్ నహీ హోగా కం -2-
జిన్హే చాహూ,జిన్హే పూజూ,ఉన్హే దేఖూ, ఉన్హే చూలూ
జర బాతే తొ కర్లూ జర బాహో మే భర్లూ
మైన్ ఇస్ చాంద్ సే మాతే కో చూం లూ
తొ చలూ, తొ చలూ, ఉ ఉ ఉ తొ చలూ, తొ చలూ, తొ చలూ
ఏయ్ జాతే హుయే లమ్హే జర టహ్ రో జర టహ్ రో
మై భీ తో చల్తా హూ, జర ఉన్సే మిల్తా హూ
జొ ఎక్ బాత్ దిల్ మే హై ఉన్సే కహూ
తొ చలూ తొ చలూ ఉ ఉ ఉ తొ చలూ తొ చలూ తొ చలూ


Movie : Border
singer: Roop kumar rathod


Listen This Song on Gayaki

0 comments:

Post a Comment

Share

Widgets