Ads 468x60px

Thursday, April 19, 2007

చూకర్ మెరె మన్‌కో

చూకర్ మెరె మన్‌కో కియతూనే క్యా ఇషారా
బద్లా యె మౌసం లగె ప్యారా జగ్ సారా

తూ జో కహె జీవన్ భర్ తేరే లియే మై గావూ
తేరే లియే మై గావూ
గీత్ తెరె బోలోన్ పె లిఖ్తా చలా జావూ
లిఖ్తా చలా జావూ
మేరే గీతో మే తుఝె ఢూండే జగ్ సారా
చూకర్ మెరె మన్‌కో కియతూనే క్యా ఇషారా
బద్లా యె మౌసం లగె ప్యారా జగ్ సారా
చూకర్ మెరె మన్‌కో కియతూనే క్యా ఇషారా


ఆజా తేరా ఆంచల్ యే ప్యార్ సే మై భర్ దూ
ప్యార్ సే మై భర్ దూ
ఖుషియా జహా భర్ కీ తుజ్కో నజర్ కర్ దూ
తుజ్కో నజర్ కర్ దూ
తూ హి మేరా జీవన్ తూ హీ జినే క సహారా
చూకర్ మెరె మన్‌కో కియతూనే క్యా ఇషారా
బద్లా యె మౌసం లగె ప్యారా జగ్ సారా
చూకర్ మెరె మన్‌కో కియతూనే క్యా ఇషారా

చిత్రం ; యారానా
గానం: కిషోర్ కుమార్

Listen This Song on Gayaki

0 comments:

Post a Comment

Share

Widgets